Teljingskrets: 020 Tistedalen

Bustad by: 0003 Søndre Tistedalen

Permanent ID: gf01036333014851
Bustadnr:
0003
Bydel:
-
Gardnummer:
801 854a2
Gardeigar:
-
Hustype :
vaaningshus
Sidebygningar:
sidebygning og uthus
Ubebodd:
n
Tal husvære på kvisten:
3
Tal personar til stades:
50
Tal heimehøyrande personar:
52
Tal personsetlar/-lister:
13
Tal etasjar:
2
Tal husvære til å bu i:
le3:3-0-3 le2:2-0-2 le1:3-0-3 sum:8-0-8
Tal husvære m/næringslokale:
bu:1-0-1 an:1-0-1 sum:2-0-2
Tall verkstad-/forretningslokale:
-
Tal ledige husvære:
-
Tal husvære i kjellaren:
2
Merknadar:
Nummer: Løbe-No Matr-No

01

Plassering:
forhus
Etasje:
Kjelder
Husleige:
kr.48 pr aar
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

02

Plassering:
forhus
Etasje:
Kjelder
Husleige:
kr.54 pr aar
Tilstedeværende personer:
2-2-0
Hjemmehørende personer:
2-2-0

03

Plassering:
forhus
Etasje:
1ste
Husleige:
kr.240,00
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

04

Plassering:
forhus
Etasje:
1ste
Husleige:
kr.142
Tilstedeværende personer:
9-4-5
Hjemmehørende personer:
9-4-5

05

Plassering:
forhus
Etasje:
2den
Husleige:
kr.84 pr Aar
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

06

Plassering:
forhus
Etasje:
2den
Husleige:
kr.168,00 pr Aar
Tilstedeværende personer:
2-0-2
Hjemmehørende personer:
4-0-4

07

Plassering:
forhus
Etasje:
2den
Husleige:
kr.84 aarlig
Tilstedeværende personer:
2-2-0
Hjemmehørende personer:
2-2-0

08

Plassering:
forhus
Etasje:
Kvist
Husleige:
kr.5, kr.60 pr aar
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

09

Plassering:
forhus
Etasje:
kvist
Husleige:
kr.60
Tilstedeværende personer:
1-0-1
Hjemmehørende personer:
1-0-1

10

Plassering:
sidebygning
Etasje:
1ste
Husleige:
kr.120
Tilstedeværende personer:
7-5-2
Hjemmehørende personer:
7-5-2

11

Plassering:
sidebygning
Etasje:
2
Husleige:
kr.6 pr maaned, kr.72 pr aar
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
4-2-2

12

Plassering:
sidebygning
Etasje:
2
Husleige:
kr.6 pr M, kr.72 pr aar
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
6-2-4

13

Plassering:
sidebygning
Etasje:
kvist
Husleige:
kr.72
Tilstedeværende personer:
4-1-3
Hjemmehørende personer:
4-1-3

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Gå til full kjeldeinformasjon

Fylke:
Østfold
Kommune (1947):
Halden
Geografisk område:
Fredrikshald komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

020 Tistedalen

Herad / By:
Fredrikshald
Prestegjeld:
-
Sokn:
-
Ansvarleg aktør

Rapportar