Historical photos
More about our historical photo archive
Here you can search through our historical photo archives. We offer free download of high-resolution files suitable for printing, or low-resolution formats for on-screen display.
Explore Digitised Archive Material
Explore digitized archives
Explore The Digital Archives selection of digitised archive materials from the National Archives, Regional Archives and other archives.
Recent blog posts

Variantar i namnesøk 


Spørjeundersøkinga me hadde på Digitalarkivet viste at fleirtalet av brukarane tykkjer det er vanskeleg å finne personar i dei søkbare kjeldene sidan stavemåten i kjeldematerialet sjeldan samsvarar med moderne skrivemåtar...