Det er i øyeblikket en feil med alle søk som avgrenser med årstall. Dette skyldes en feil i søkemotoren. Feilen er meldt til leverandøren 26. september.
Foto: Tone Merete Bruvik, 2017.

Om Digitalarkivet

Digitalarkivet presenterer arkivmateriale i digital form. Du kan søkje i strukturerte data og digitaliserte fotografi, lese fulltekstavskrifter, bla i skanna bilete, sjå videoar og/eller høyre digitalisert lyd. Digitalarkivet er ope for alle og gratis å ta i bruk.

Hjelp og veiledninger 
Rettleiingar hjelper deg til å bruke materialet i Digitalarkivet. Du finn løysingar på vanlege problem ein støyter på når ein brukar Digitalarkivet, og du får...
Nyheter 
2017-03-09
Personvernerklæring 
Denne personvernerklæringa gjer greie for vår handsaming av personopplysningar når du nyttar Arkivverket sine tenester i arkivportalen.no, digitalarkivet.no, arkivverket.no eller kontaktar oss via skjema, nettforum,...
2018-08-20
Vi og vårt 
Digitalarkivet er ei nettside, ein formidlingskanal for Arkivverket, men det ligg andre oppgåver til Digitalarkivet også. Vi som arbeider i Digitalarkivet har som primæroppgåve å...
Kontaktinformasjon 
Hvordan kontakte Digitalarkivet
2021-06-17
Sperret innhold i Digitalarkivet 
Når du blar i skannet arkivmateriale i Digitalarkivet, vil du kunne støte på innhold som er klausulert for bruk på Internett (sperret for bruk /...
2017-03-24
Samarbeidspartnere 
Våre samarbeidspartnere bidrar med digitalisert arkivmateriale og/eller andre digitaliserte ressurser som gjør det lettere å finne frem i arkivmaterialet i Digitalarkivet.
Digitalarkivet som nasjonal publiseringsplattform for skanna arkivmateriale 
Arkivverket arbeider i 2018 og 2019 med å legge til rette for at hele arkivsektoren skal kunne publisere skanna arkivmateriale i Digitalarkivet.
Digitale format (form) 
I Digitalarkivet er arkivkjelder gjort tilgjengelege for brukarane på ulike måtar. Lær meir om våre digitale format her.