Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av høsten 2021. Les mer
Foto: Tone Merete Bruvik, 2017.

Om Digitalarkivet

Digitalarkivet presenterer arkivmateriale i digital form. Du kan søkje i strukturerte data og digitaliserte fotografi, lese fulltekstavskrifter, bla i skanna bilete, sjå videoar og/eller høyre digitalisert lyd. Digitalarkivet er ope for alle og gratis å ta i bruk.

Gjere arkivmateriale tilgjengeleg på nett

Arkivverket brukar Digitalarkivet som kanal for å publisere noko av sitt arkivmateriale, i hovudsak det mest etterspurde materialet. På nettsidene til Digitalarkivet vil dei fleste av desse digitaliserte kjeldene vere opne for alle.

Berre ein liten prosentdel av alt som finst i Arkivverket sine magasin er digitalisert og publisert i Digitalarkivet. Bruk arkivportalen.no eller kontakt Arkivverket for å få eit oversyn over, eller finne fram til kjelder, vi ikkje har publisert hjå oss.

Digitalarkivet er bygd på tanken om at arkivbrukarane er tente med å få mest mogleg kjeldemateriale samla på ein nettstad, presentert med eit felles søkjesystem og brukargrensesnitt. Digitalarkivet er også ope for andre utanfor Arkivverket som ynskjer å publisere digitalisert arkivmateriale.

I september 2019 opnar Digitalarkivet for at andre arkivinstitusjonar skal kunne laste opp og publisere sitt eige skanna arkivmateriale i Digitalarkivet: Digitalarkivet som nasjonal publiseringsplattform for skanna arkivmateriale. Andre institusjonar, foreiningar og privatpersonar som vil bidra med digitalisert arkivmateriale i Digitalarkivet kan gjere dette som frivillige bidragsytarar. Føresetnaden er at det digitaliserte arkivmaterialet kan publiserast til fri bruk for alle på nettsidene. Digitalarkivet tilbyr også organiserte dugnadar for frivillige.