Videreformidling av skannede dokumenter

Ønsker du å bruke kopier av skannede dokumenter du har lastet ned fra Digitalarkivet?

Alle skannede dokumenter på Digitalarkivet har den muligheten at de kan lastes ned og lagres. Dette gjelder både ikke-klausulerte dokumenter, og klausulerte dokumenter du har fått innsyn i.

Ikke klausulterte dokumenter

Når det gjelder ikke-klausulerte dokumenter kan disse fritt brukes videre både i trykksaker og på internett. Når du skal bruke disse kopiene, er det ønskelig at du oppgir navnet på den arkivinstitusjonen som forvalter den kilden du har tatt kopi av.

Klausulerte dokumenter

Når det gjelder klausulerte dokumenter, kan disse ikke brukes fritt. Her viser vi til taushetserklæringen du signerte da du fikk tilgang til materialet.