Permanent ID: gf01036333014851
Husværenummer:
05
Plassering:
forhus
Etasje:
2den
Husleige:
kr.84 pr Aar
Tal rom i kjellar:
-
Tal rom i etasjane:
2
Tal rom på kvist/loft:
-
Tal rom for tenarar:
-
Skanna bilete:
-
Tal personar til stades:
6-3-3
Tal heimehøyrande personar:
6-3-3
Tal oppteke husvære:
-
Tal kjøkken:
1
Tal baderom:
n
Tal personar i kjellaren:
-
Tal personar i etasjane:
3-3
Tal personar på kvist/loft:
-
Tal rom til losjerande:
-
Elektrisk lys:
-
Merknadar:
-

001 Johannes Jonassen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1857-04-23
Fødestad:
Sverige
Bustatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Propkapper

002 Karoline Jonassen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1868-01-06
Fødestad:
Id
Bustatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
g
Yrke:
Hustru

003 Karla Jonassen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1903-03-16
Fødestad:
Id
Bustatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Datter

004 Arnt Jonassen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1905-09-30
Fødestad:
Fredrikshald
Bustatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Søn

005 Gudrun Jonassen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1907-12-07
Fødestad:
Fredrikshald
Bustatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Datter

006 Haakon Jonassen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1910-10-09
Fødestad:
Fredrikshald
Bustatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Søn

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Gå til kjelde

Fylke:
Østfold
Kommune (1947):
Halden
Geografisk område:
Fredrikshald komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

020 Tistedalen

Bustad by:

0003 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Ansvarleg aktør

Rapportar