Permanent ID: tf01036333014835
Herad / By:
Fredrikshald
Prestegjeld:
-
Sokn:
-
Teljingkretsnr:
020
Namn på teljingkrets:
Tistedalen
Merknadar:
-

0001 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Gardens nr.:
798 850a
Tal personlister:
1
Tilstedeværende personer:
4
Hjemmehørende personer:
4
Hustype :
vaaningshus

0002 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Gardens nr.:
799
Tal personlister:
1
Tilstedeværende personer:
7
Hjemmehørende personer:
7
Hustype :
vaaningshus

0003 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Gardens nr.:
801 854a2
Tal personlister:
13
Tilstedeværende personer:
50
Hjemmehørende personer:
52
Hustype :
vaaningshus

0004 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Gardens nr.:
802
Tal personlister:
7
Tilstedeværende personer:
29
Hjemmehørende personer:
29
Hustype :
vaaningshus med Apothek

0005 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Gardens nr.:
803 680b
Tal personlister:
7
Tilstedeværende personer:
28
Hjemmehørende personer:
27
Hustype :
vaaningshus

0006 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Gardens nr.:
806 674b
Tal personlister:
2
Tilstedeværende personer:
11
Hjemmehørende personer:
11
Hustype :
vaaningshus

0007 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Gardens nr.:
807 880b2
Tal personlister:
4
Tilstedeværende personer:
16
Hjemmehørende personer:
17
Hustype :
vaaningshus

0008 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Gardens nr.:
808 880c
Tal personlister:
1
Tilstedeværende personer:
8
Hjemmehørende personer:
8
Hustype :
Skolebygning

0009 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Gardens nr.:
809b
Tal personlister:
3
Tilstedeværende personer:
9
Hjemmehørende personer:
10
Hustype :
vaaningshus

0010 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Gardens nr.:
809
Tal personlister:
1
Tilstedeværende personer:
6
Hjemmehørende personer:
6
Hustype :
vaaningshus

0011 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Gardens nr.:
811 679a
Tal personlister:
6
Tilstedeværende personer:
22
Hjemmehørende personer:
20
Hustype :
vaaningshus

0012 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Gardens nr.:
812 679b
Tal personlister:
2
Tilstedeværende personer:
10
Hjemmehørende personer:
10
Hustype :
vaaningshus

0013 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Gardens nr.:
813 675b
Tal personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype :
Bedehus

0014 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Gardens nr.:
814b 675a1
Tal personlister:
5
Tilstedeværende personer:
29
Hjemmehørende personer:
29
Hustype :
vaaningshus

0015 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Gardens nr.:
810 880b1b
Tal personlister:
2
Tilstedeværende personer:
10
Hjemmehørende personer:
11
Hustype :
vaaningshus Kappell i over etagen

0016 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Gardens nr.:
815
Tal personlister:
3
Tilstedeværende personer:
20
Hjemmehørende personer:
20
Hustype :
vaaningshus væsentlig et forretningslokale

0017 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Gardens nr.:
816
Tal personlister:
1
Tilstedeværende personer:
3
Hjemmehørende personer:
2
Hustype :
vaaningshus forretningslokale, Handelsbutik

0018 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Gardens nr.:
817 876c2
Tal personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype :
vaaningshus

0019 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Gardens nr.:
818 687
Tal personlister:
9
Tilstedeværende personer:
29
Hjemmehørende personer:
29
Hustype :
vaaningshus (Fattighus)

0020 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Gardens nr.:
819
Tal personlister:
1
Tilstedeværende personer:
7
Hjemmehørende personer:
7
Hustype :
vaaningshus

0021 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Gardens nr.:
821 691
Tal personlister:
5
Tilstedeværende personer:
18
Hjemmehørende personer:
19
Hustype :
vaaningshus

0022 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Gardens nr.:
822 689
Tal personlister:
1
Tilstedeværende personer:
6
Hjemmehørende personer:
6
Hustype :
vaaningshus

0023 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Gardens nr.:
824 704
Tal personlister:
2
Tilstedeværende personer:
7
Hjemmehørende personer:
7
Hustype :
vaaningshus

0024 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Gardens nr.:
826
Tal personlister:
3
Tilstedeværende personer:
9
Hjemmehørende personer:
9
Hustype :
vaaningshus

0025 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Gardens nr.:
825 692a
Tal personlister:
2
Tilstedeværende personer:
10
Hjemmehørende personer:
10
Hustype :
vaaningshus, forretningslokale

0026 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Gardens nr.:
827 694
Tal personlister:
3
Tilstedeværende personer:
8
Hjemmehørende personer:
8
Hustype :
vaaningshus, forretningslokale

0027 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Gardens nr.:
829 695
Tal personlister:
2
Tilstedeværende personer:
15
Hjemmehørende personer:
15
Hustype :
vaaningshus, politiarrest

0028 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Gardens nr.:
830 717
Tal personlister:
1
Tilstedeværende personer:
2
Hjemmehørende personer:
2
Hustype :
vaaningshus

0029 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Gardens nr.:
831 697
Tal personlister:
1
Tilstedeværende personer:
4
Hjemmehørende personer:
4
Hustype :
vaaningshus

0030 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Gardens nr.:
832
Tal personlister:
6
Tilstedeværende personer:
24
Hjemmehørende personer:
24
Hustype :
Vaaningshus

0031 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Gardens nr.:
833 702
Tal personlister:
3
Tilstedeværende personer:
11
Hjemmehørende personer:
11
Hustype :
vaaningshus

0032 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Gardens nr.:
834
Tal personlister:
1
Tilstedeværende personer:
1
Hjemmehørende personer:
1
Hustype :
vaaningshus

0033 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Gardens nr.:
835 718
Tal personlister:
2
Tilstedeværende personer:
5
Hjemmehørende personer:
5
Hustype :
vaaningshus

0034 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Gardens nr.:
836 803
Tal personlister:
9
Tilstedeværende personer:
48
Hjemmehørende personer:
48
Hustype :
vaaningshus

0035 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Gardens nr.:
804 680a
Tal personlister:
3
Tilstedeværende personer:
11
Hjemmehørende personer:
9
Hustype :
vaaningshus, forretningslokale, Hotel og handelsbutik

0036 Nordre Tistedalen

Bydel:
-
Gardens nr.:
845
Tal personlister:
1
Tilstedeværende personer:
4
Hjemmehørende personer:
4
Hustype :
vaaningshus

0037 Nordre Tistedalen

Bydel:
-
Gardens nr.:
846 726
Tal personlister:
1
Tilstedeværende personer:
4
Hjemmehørende personer:
4
Hustype :
vaaningshus

0038 Nordre Tistedalen

Bydel:
-
Gardens nr.:
847 728
Tal personlister:
10
Tilstedeværende personer:
39
Hjemmehørende personer:
40
Hustype :
vaaningshus

0039 Nordre Tistedalen

Bydel:
-
Gardens nr.:
848
Tal personlister:
3
Tilstedeværende personer:
8
Hjemmehørende personer:
8
Hustype :
vaaningshus

0040 Nordre Tistedalen

Bydel:
-
Gardens nr.:
851 734a
Tal personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype :
forretningslokale Butik

0041 Nordre Tistedalen

Bydel:
-
Gardens nr.:
859 745
Tal personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype :
forretningslokale

0042 Nordre Tistedalen

Bydel:
-
Gardens nr.:
860 748b
Tal personlister:
1
Tilstedeværende personer:
3
Hjemmehørende personer:
3
Hustype :
vaaningshus

0043 Nordre Tistedalen

Bydel:
-
Gardens nr.:
861
Tal personlister:
1
Tilstedeværende personer:
5
Hjemmehørende personer:
5
Hustype :
vaaningshus

0044 Nordre Tistedalen

Bydel:
-
Gardens nr.:
862 748
Tal personlister:
1
Tilstedeværende personer:
2
Hjemmehørende personer:
2
Hustype :
vaaningshus

0045 Nordre Tistedalen

Bydel:
-
Gardens nr.:
863 749
Tal personlister:
1
Tilstedeværende personer:
3
Hjemmehørende personer:
3
Hustype :
vaaningshus

0046 Nordre Tistedalen

Bydel:
-
Gardens nr.:
865 752
Tal personlister:
2
Tilstedeværende personer:
3
Hjemmehørende personer:
3
Hustype :
vaaningshus

0047 Nordre Tistedalen

Bydel:
-
Gardens nr.:
866 755a
Tal personlister:
7
Tilstedeværende personer:
23
Hjemmehørende personer:
23
Hustype :
vaaningshus

0048 Nordre Tistedalen

Bydel:
-
Gardens nr.:
867 755b
Tal personlister:
1
Tilstedeværende personer:
8
Hjemmehørende personer:
9
Hustype :
vaaningshus

0049 Nordre Tistedalen

Bydel:
-
Gardens nr.:
869 756a
Tal personlister:
1
Tilstedeværende personer:
2
Hjemmehørende personer:
2
Hustype :
vaaningshus

0050 Nordre Tistedalen

Bydel:
-
Gardens nr.:
870 756b
Tal personlister:
7
Tilstedeværende personer:
17
Hjemmehørende personer:
18
Hustype :
vaaningshus

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Gå til full kjeldeinformasjon

Fylke:
Østfold
Kommune (1947):
Halden
Geografisk område:
Fredrikshald komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910
Ansvarleg aktør

Rapportar