Permanent ID: gf01036333014851
Husværenummer:
01
Plassering:
forhus
Etasje:
Kjelder
Husleige:
kr.48 pr aar
Tal rom i kjellar:
1
Tal rom i etasjane:
-
Tal rom på kvist/loft:
-
Tal rom for tenarar:
-
Skanna bilete:
-
Tal personar til stades:
3-1-2
Tal heimehøyrande personar:
3-1-2
Tal oppteke husvære:
-
Tal kjøkken:
-
Tal baderom:
n
Tal personar i kjellaren:
1-2
Tal personar i etasjane:
-
Tal personar på kvist/loft:
-
Tal rom til losjerande:
-
Elektrisk lys:
-
Merknadar:
-

001 Josefine Johannesen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1866-04-19
Fødestad:
Aremark
Bustatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
ug
Yrke:
Væverske Haldens væveri

002 Augusta Josefine Jansen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1895-05-12
Fødestad:
Asak
Bustatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Spinderiarbeiderske Haldens væveri

003 Rolf Hagbart Olsen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1898-01-21
Fødestad:
Fredrikshald
Bustatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Søn

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Gå til full kjeldeinformasjon

Fylke:
Østfold
Kommune (1947):
Halden
Geografisk område:
Fredrikshald komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

020 Tistedalen

Bustad by:

0003 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Ansvarleg aktør

Rapportar