Husværenummer:
06
Plassering:
forhus
Etasje:
2den
Husleige:
kr.168,00 pr Aar
Tal rom i kjellar:
-
Tal rom i etasjane:
3
Tal rom på kvist/loft:
-
Tal rom for tenarar:
-
Skanna bilete:
-
Tal personar til stades:
2-0-2
Tal heimehøyrande personar:
4-0-4
Tal oppteke husvære:
-
Tal kjøkken:
1
Tal baderom:
n
Tal personar i kjellaren:
-
Tal personar i etasjane:
0-2
Tal personar på kvist/loft:
-
Tal rom til losjerande:
-
Elektrisk lys:
-
Merknadar:
-

001 Elisabet Kristine Arvesen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1833-12-12
Fødestad:
Fredrikshald
Bustatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
e
Yrke:
Forsørget av søn

002 Valborg Antonie Arvesen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1866-01-03
Fødestad:
Fredrikshald
Bustatus:
f
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Datter

003 Gunvor Antonie Arvesen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1904-12-11
Fødestad:
Asak
Bustatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Sønnedatter

004 Karen Andreassen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1841
Fødestad:
Aremark
Bustatus:
f
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørges av Berg fattigvæsen

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Gå til kjelde

Fylke:
Østfold
Kommune (1947):
Halden
Geografisk område:
Fredrikshald komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

020 Tistedalen

Bustad by:

0003 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Ansvarleg aktør

Rapportar