Teljingskrets: 020 Tistedalen

Bustad by: 0004 Søndre Tistedalen

Permanent ID: gf01036333014920
Bustadnr:
0004
Bydel:
-
Gardnummer:
802
Gardeigar:
-
Hustype :
vaaningshus med Apothek
Sidebygningar:
Vedskurer med W.C.
Ubebodd:
n
Tal husvære på kvisten:
2
Tal personar til stades:
29
Tal heimehøyrande personar:
29
Tal personsetlar/-lister:
7
Tal etasjar:
2
Tal husvære til å bu i:
le1:1-1-2 le2:1-0-1 le3:2-0-2 sum:4-1-5
Tal husvære m/næringslokale:
bu:1-0-1 ko:1-0-1 ve:1-0-1 sum:3-0-3
Tall verkstad-/forretningslokale:
-
Tal ledige husvære:
-
Tal husvære i kjellaren:
1
Merknadar:
Nummer: Løbe-No Matr-No: 692b 854a1, ve: Laboratorium

01

Plassering:
forhus
Etasje:
kjelder
Husleige:
kr.9,00 pr md, kr.108 pr aar
Tilstedeværende personer:
4-3-1
Hjemmehørende personer:
4-3-1

02

Plassering:
forhus
Etasje:
1 etage
Husleige:
-
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

03

Plassering:
forhus
Etasje:
1ste etage
Husleige:
kr.180,00 pr aar
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

04

Plassering:
forhus
Etasje:
2den etage
Husleige:
kr.300,00 pr aar
Tilstedeværende personer:
7-5-2
Hjemmehørende personer:
7-5-2

05

Plassering:
forhus
Etasje:
2den
Husleige:
kr.20 pr md, kr.240
Tilstedeværende personer:
4-3-1
Hjemmehørende personer:
4-3-1

06

Plassering:
forhus
Etasje:
Kvist
Husleige:
kr.7,50 pr md, kr.90 pr aar
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

07

Plassering:
forhus
Etasje:
Kvist
Husleige:
kr.7,50 pr md, kr.90 pr aar
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Gå til full kjeldeinformasjon

Fylke:
Østfold
Kommune (1947):
Halden
Geografisk område:
Fredrikshald komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

020 Tistedalen

Herad / By:
Fredrikshald
Prestegjeld:
-
Sokn:
-
Ansvarleg aktør

Rapportar