Teljingskrets: 020 Tistedalen

Bustad by: 0005 Søndre Tistedalen

Permanent ID: gf01036333014957
Bustadnr:
0005
Bydel:
-
Gardnummer:
803 680b
Gardeigar:
-
Hustype :
vaaningshus
Sidebygningar:
uthus
Ubebodd:
n
Tal husvære på kvisten:
3
Tal personar til stades:
28
Tal heimehøyrande personar:
27
Tal personsetlar/-lister:
7
Tal etasjar:
2
Tal husvære til å bu i:
le2:1-0-1 le1:3-0-3 sum:4-0-4
Tal husvære m/næringslokale:
-
Tall verkstad-/forretningslokale:
-
Tal ledige husvære:
-
Tal husvære i kjellaren:
-
Merknadar:
Nummer: Løbe-No Matr-No

01

Plassering:
forhus
Etasje:
1ste
Husleige:
kr.60 pr aar
Tilstedeværende personer:
6-1-5
Hjemmehørende personer:
5-1-4

02

Plassering:
forhus
Etasje:
1st
Husleige:
kr.60 pr aar
Tilstedeværende personer:
1-0-1
Hjemmehørende personer:
1-0-1

03

Plassering:
forhus
Etasje:
2den
Husleige:
kr.96 pr aar
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

04

Plassering:
forhus
Etasje:
2den
Husleige:
kr.142 pr aar
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

05

Plassering:
forhus
Etasje:
kvist
Husleige:
kr.42 pr aar
Tilstedeværende personer:
1-0-1
Hjemmehørende personer:
1-0-1

06

Plassering:
forhus
Etasje:
kvist
Husleige:
kr.7, kr.84 pr aar
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

07

Plassering:
forhus
Etasje:
kvist
Husleige:
kr.7, kr.84 pr aar
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Gå til full kjeldeinformasjon

Fylke:
Østfold
Kommune (1947):
Halden
Geografisk område:
Fredrikshald komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

020 Tistedalen

Herad / By:
Fredrikshald
Prestegjeld:
-
Sokn:
-
Ansvarleg aktør

Rapportar