Teljingskrets: 020 Tistedalen

Bustad by: 0006 Søndre Tistedalen

Permanent ID: gf01036333014993
Bustadnr:
0006
Bydel:
-
Gardnummer:
806 674b
Gardeigar:
-
Hustype :
vaaningshus
Sidebygningar:
vedsjul, stald, fjøs
Ubebodd:
n
Tal husvære på kvisten:
-
Tal personar til stades:
11
Tal heimehøyrande personar:
11
Tal personsetlar/-lister:
2
Tal etasjar:
2
Tal husvære til å bu i:
le3:1-0-1 le5:1-0-1 sum:2-0-2
Tal husvære m/næringslokale:
bu:1-0-1
Tall verkstad-/forretningslokale:
-
Tal ledige husvære:
-
Tal husvære i kjellaren:
-
Merknadar:
Nummer: Løbe-No Matr-No bu: 1 Leilighed

01

Plassering:
forhus
Etasje:
1ste
Husleige:
kr.226
Tilstedeværende personer:
6-4-2
Hjemmehørende personer:
6-4-2

02

Plassering:
forhus
Etasje:
2den
Husleige:
kr.400 Huseier
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Gå til full kjeldeinformasjon

Fylke:
Østfold
Kommune (1947):
Halden
Geografisk område:
Fredrikshald komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

020 Tistedalen

Herad / By:
Fredrikshald
Prestegjeld:
-
Sokn:
-
Ansvarleg aktør

Rapportar