Teljingskrets: 020 Tistedalen

Bustad by: 0007 Søndre Tistedalen

Permanent ID: gf01036333015007
Bustadnr:
0007
Bydel:
-
Gardnummer:
807 880b2
Gardeigar:
-
Hustype :
vaaningshus
Sidebygningar:
uthus
Ubebodd:
n
Tal husvære på kvisten:
-
Tal personar til stades:
16
Tal heimehøyrande personar:
17
Tal personsetlar/-lister:
4
Tal etasjar:
2
Tal husvære til å bu i:
le4:1-0-1 le2:2-0-2 le1:1-0-1 sum:4-0-4
Tal husvære m/næringslokale:
-
Tall verkstad-/forretningslokale:
-
Tal ledige husvære:
-
Tal husvære i kjellaren:
-
Merknadar:
Nummer: Løbe-No Matr-No

01

Plassering:
forhus
Etasje:
1ste
Husleige:
kr.8,50, kr.102 pr aar
Tilstedeværende personer:
3-0-3
Hjemmehørende personer:
3-1-2

02

Plassering:
forhus
Etasje:
1ste
Husleige:
kr.114
Tilstedeværende personer:
7-4-3
Hjemmehørende personer:
7-4-3

03

Plassering:
forhus
Etasje:
2
Husleige:
kr.150
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
5-2-3

04

Plassering:
forhus
Etasje:
2den
Husleige:
kr.96
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Gå til full kjeldeinformasjon

Fylke:
Østfold
Kommune (1947):
Halden
Geografisk område:
Fredrikshald komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

020 Tistedalen

Herad / By:
Fredrikshald
Prestegjeld:
-
Sokn:
-
Ansvarleg aktør

Rapportar