Husværenummer:
03
Plassering:
forhus
Etasje:
2
Husleige:
kr.150
Tal rom i kjellar:
-
Tal rom i etasjane:
2
Tal rom på kvist/loft:
2
Tal rom for tenarar:
-
Skanna bilete:
-
Tal personar til stades:
4-2-2
Tal heimehøyrande personar:
5-2-3
Tal oppteke husvære:
-
Tal kjøkken:
1/2
Tal baderom:
n
Tal personar i kjellaren:
-
Tal personar i etasjane:
2-2
Tal personar på kvist/loft:
-
Tal rom til losjerande:
-
Elektrisk lys:
-
Merknadar:
-

001 Johan Olaus Johansen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1849-11-07
Fødestad:
Id
Bustatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
e
Yrke:
Sagarbeider

002 Jenny Sofie Albertine Johansen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1878-05-17
Fødestad:
Id
Bustatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
naatlebestyrerinde

003 Signe Marie Rudolfine Johansen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1884-03-23
Fødestad:
Id
Bustatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
husgjerning

004 Fritz Rudolf Georg Johansen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1887-05-19
Fødestad:
Fredrikshald
Bustatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Søn

005 Borghild Janette Josefine Johansen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1890-09-19
Fødestad:
Fredrikshald
Bustatus:
f
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Datter

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Gå til kjelde

Fylke:
Østfold
Kommune (1947):
Halden
Geografisk område:
Fredrikshald komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

020 Tistedalen

Bustad by:

0007 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Ansvarleg aktør

Rapportar