Husværenummer:
01
Plassering:
forhus
Etasje:
1ste
Husleige:
kr.8,50, kr.102 pr aar
Tal rom i kjellar:
-
Tal rom i etasjane:
1
Tal rom på kvist/loft:
-
Tal rom for tenarar:
-
Skanna bilete:
-
Tal personar til stades:
3-0-3
Tal heimehøyrande personar:
3-1-2
Tal oppteke husvære:
-
Tal kjøkken:
1
Tal baderom:
n
Tal personar i kjellaren:
-
Tal personar i etasjane:
0-3
Tal personar på kvist/loft:
-
Tal rom til losjerande:
-
Elektrisk lys:
-
Merknadar:
-

001 Kristian Eugen Hansen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1884-06-05
Fødestad:
Asak Berg Smaalen.
Bustatus:
f
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Sagarbeider

002 Bertha Adelie Hansen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1884-11-09
Fødestad:
Strand Sverige
Bustatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
g
Yrke:
Husgjerning

003 Ragnhild Borgny Hansen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1909-05-17
Fødestad:
Asak
Bustatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Datter

004 Ingeborg Sofie Johnsen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1888-08-25
Fødestad:
Strand Sverige
Bustatus:
mt
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Datter

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Gå til kjelde

Fylke:
Østfold
Kommune (1947):
Halden
Geografisk område:
Fredrikshald komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

020 Tistedalen

Bustad by:

0007 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Ansvarleg aktør

Rapportar