Permanent ID: gf01036333014851
Husværenummer:
11
Plassering:
sidebygning
Etasje:
2
Husleige:
kr.6 pr maaned, kr.72 pr aar
Tal rom i kjellar:
-
Tal rom i etasjane:
1
Tal rom på kvist/loft:
-
Tal rom for tenarar:
-
Skanna bilete:
-
Tal personar til stades:
5-2-3
Tal heimehøyrande personar:
4-2-2
Tal oppteke husvære:
-
Tal kjøkken:
1
Tal baderom:
n
Tal personar i kjellaren:
-
Tal personar i etasjane:
2-3
Tal personar på kvist/loft:
-
Tal rom til losjerande:
-
Elektrisk lys:
-
Merknadar:
-

001 Aksel Karlsen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1885-01-06
Fødestad:
Fredrikshald
Bustatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Sliperiarbeider

002 Therese Karlsen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1889-12-19
Fødestad:
Askum Sverige
Bustatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
g
Yrke:
Hustru

003 Arne Ragnvald Karlsen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1909-08-24
Fødestad:
Askum Sverige
Bustatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Søn

004 !! Karlsen*

H.nr:
01
Alder/fødd:
1910-11-20
Fødestad:
Fredrikshald
Bustatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Datter

005 Johanne Karlsen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1847-07-06
Fødestad:
Id
Bustatus:
mt
Familiestilling:
b
Sivilstand:
e
Yrke:
Løsarb. - Forsørges av datter

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Gå til full kjeldeinformasjon

Fylke:
Østfold
Kommune (1947):
Halden
Geografisk område:
Fredrikshald komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

020 Tistedalen

Bustad by:

0003 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Ansvarleg aktør

Rapportar