Permanent ID: gf01036333014851
Husværenummer:
10
Plassering:
sidebygning
Etasje:
1ste
Husleige:
kr.120
Tal rom i kjellar:
-
Tal rom i etasjane:
3
Tal rom på kvist/loft:
-
Tal rom for tenarar:
-
Skanna bilete:
-
Tal personar til stades:
7-5-2
Tal heimehøyrande personar:
7-5-2
Tal oppteke husvære:
-
Tal kjøkken:
1
Tal baderom:
n
Tal personar i kjellaren:
-
Tal personar i etasjane:
5-2
Tal personar på kvist/loft:
-
Tal rom til losjerande:
-
Elektrisk lys:
-
Merknadar:
-

001 Hans Nilsen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1856-08-08
Fødestad:
Id
Bustatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Jernbanearbeider

002 Anne Nilsen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1858-04-24
Fødestad:
Sverige
Bustatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
g
Yrke:
Hustru

003 Anton Nilsen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1880-06-13
Fødestad:
Id
Bustatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Jernbanearbeider

004 Karl Nilsen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1891-04-29
Fødestad:
Id
Bustatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Sagarbeider

005 Oskar Nilsen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1895-12-16
Fødestad:
Id
Bustatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Visergut v/Bakerfor.

006 Nora Nilsen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1898-03-14
Fødestad:
Id
Bustatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Datter

007 Harald Arvesen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1901-10-13
Fødestad:
Fredrikshald
Bustatus:
b
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
ug
Yrke:
Pleiesøn

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Gå til full kjeldeinformasjon

Fylke:
Østfold
Kommune (1947):
Halden
Geografisk område:
Fredrikshald komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

020 Tistedalen

Bustad by:

0003 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Ansvarleg aktør

Rapportar