Permanent ID: gf01036333014851
Husværenummer:
03
Plassering:
forhus
Etasje:
1ste
Husleige:
kr.240,00
Tal rom i kjellar:
-
Tal rom i etasjane:
3
Tal rom på kvist/loft:
-
Tal rom for tenarar:
1
Skanna bilete:
-
Tal personar til stades:
2-1-1
Tal heimehøyrande personar:
2-1-1
Tal oppteke husvære:
-
Tal kjøkken:
1
Tal baderom:
n
Tal personar i kjellaren:
-
Tal personar i etasjane:
1-1
Tal personar på kvist/loft:
-
Tal rom til losjerande:
-
Elektrisk lys:
-
Merknadar:
-

001 Gustav Anton Marinius Pettersen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1857-06-12
Fødestad:
Fredriksstad
Bustatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
e
Yrke:
Uhrmagermester S

002 Astrid Margrethe Pettersen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1891-03-22
Fødestad:
Ødemark
Bustatus:
f
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

003 Marie Olsen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1839-10-29
Fødestad:
Bergslet i Sverige
Bustatus:
b
Familiestilling:
tj
Sivilstand:
ug
Yrke:
Husbestyrerinde

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Gå til kjelde

Fylke:
Østfold
Kommune (1947):
Halden
Geografisk område:
Fredrikshald komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

020 Tistedalen

Bustad by:

0003 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Ansvarleg aktør

Rapportar