Eksempel på tinglyst skjøte
A18, 19SAB, Byfogd og Byskriver i Bergen, 03/03Bc/L0022: Pantebok nr.46-1946, Tingl.dato: 19.02.1946

Veiledning til tinglysinger og jordskiftesaker

Her finner du veiledningsartikler som hjelper deg å finne tinglysinger og jordskiftesaker i Digitalarkivet.

Spørsmål om eiendom og tinglysing 
Hva kan du finne av tinglysinger, og hvordan finner du frem til eiendomsopplysninger? Her får du svar på ofte stilte spørsmål om eiendom og tinglysing.
Eksempel: Årstadveien 22 i Bergen 
Her kan du lese om hvordan du kan bruke Gammel grunnbok for å finne pantebokhenvisninger til tinglyste dokumenter for en eiendom. Det vises eksempler på...
Slik finner du tinglysinger i Digitalarkivet 
Kartverket har i dag ansvar for tinglyste eiendomsopplysninger, men tinglysinger fra før 1951 er avlevert til Arkivverket, og disse er avfotografert og tilgjengelig via Digitalarkivet.
Søk etter pantebøker 
Pantebøker inneheld avskrifter av tinglyste dokumenter, ordna kronologisk. Her får du vite korleis du går fram for å søke etter skanna pantebøker.
Innhaldsside pantebøker 
Ei innhaldsside hjelper deg å finne fram i ei pantebok, men ikkje alle pantebøker har ei innhaldsside. Her lærer du korleis du finn, og korleis...
Søk etter panteregister 
Panteregister er register til pantebøkene. Det finst to typar panteregister, realpanteregister for fast eigedom og personalpanteregister for lausøyre (og anna). Her lærer du å søke...
Søk etter eigedom i panteregistra 
I panteregistra finn du tilvisingar til tinglysingar sortert etter eigedom. Her får du vite korleis du går fram for å søke etter ein eigedom i...
Overgang mellom panteregistersøk 
Ikkje alle panteregister er lagde til rette for søk etter eigedomar. Difor er det nyttig å kunne variere mellom søk etter skanna panteregister og søk...
Selvbetjeningsløsning for gammel grunnbok 
Gammel grunnbok ble ført i perioden 1936 til ca. 1991 og erstattet panteregistrene. Gammel grunnbok er nyttig for å finne tinglysinger fra før ca. 1991.
Direkteoppslag med dagboknummer 
For pantebøker fra perioden 1936-1950 er det mulig å slå opp et dagboknummer direkte, forutsatt at den aktuelle panteboka er indeksert med dagboknummer.
Slik finner du jordskiftesaker i Digitalarkivet 
Arkivverket skanner jordskifteprotokoller og utarbeider søkbare registre til disse. Les hvordan du finner frem til jordskiftesaker.
«Gammel grunnbok» skifter til dagens fylkes- og kommunestruktur 
Fra den 22.04.2020 vil tjenestene på «Gammel grunnbok» (1936-1991) i Digitalarkivet gå over til å følge fylkes- og kommunestrukturen per 1.1.2020.