Eksempel på tinglyst skjøte
A18, 19SAB, Byfogd og Byskriver i Bergen, 03/03Bc/L0022: Pantebok nr.46-1946, Tingl.dato: 19.02.1946

Veiledning til tinglysinger og jordskiftesaker

Her finner du veiledningsartikler som hjelper deg å finne tinglysinger og jordskiftesaker i Digitalarkivet.

«Gammel grunnbok» skifter til dagens fylkes- og kommunestruktur 
Fra den 22.04.2020 vil tjenestene på «Gammel grunnbok» (1936-1991) i Digitalarkivet gå over til å følge fylkes- og kommunestrukturen per 1.1.2020.