Spørsmål om eiendom og tinglysing

Hva kan du finne av tinglysinger, og hvordan finner du frem til eiendomsopplysninger? Her får du svar på ofte stilte spørsmål om eiendom og tinglysing.

Treffliste for Bla pantebøker
Treffliste for Bla pantebøker, Bergen i 1937

Gå til skannede pantebøker.

Oppgi kommunen for eiendommen i 1947, og angi perioden med fra og til år. Klikk på søk. Du får en liste over hvilke pantebøker som finnes. Klikk på innhold, se om du finner den aktuelle datoen eller dagboknummeret i innholdslisten.

OBS! Legg merke til at det er 1947-kommune som skal brukes. Det som i dag er vestlige og østlige deler av Oslo, var i 1947 i Aker kommune.

Mest trolig er eiendommen opprettet med gjeldende kommune-, gårds- og bruksnummer etter 1991 og er derfor ikke med i Gammel grunnbok. Det skal fremgå av dagens grunnbok når en grunn er opprettet og hvilken eiendom den er utskilt fra. Søk da eventuelt etter grunnboksbladet for eiendommen som skilte ut eiendommen du er interessert i.

Eller du søker på et gammelt kommune- eller gårdsnummer. Fra april 2020 må du søke på gjeldende kommune- og gårdsnummer per 1.1.2020 (kommunereformen). Merk også at eiendommer som er lagt ned (slått sammen med andre eiendommer) etter 1991 fortsatt er med i Gammel grunnbok, og kan slås opp på «fiktivt» nytt kommune- og gårdsnummer i tråd med kommunestrukturen per 1.1.2020. Eksempel: Eiendommen «Fjellbo II» i tidligere 0214 Ås (gnr 66, bnr 36) ser ut til å være lagt ned en gang etter 1991, men kan allikevel slås opp på knr 3021 Ås, gnr 66, bnr 36 i Gammel grunnbok.

Eiendommen kan også vært slått sammen med en annen eiendom før 1990, og da vil du heller ikke finne grunnboksbladet. Slike utgåtte grunnboksblad kan likevel være i arkivene ved statsarkivene, men er ennå ikke lagt inn i tjenesten. Du må da eventuelt ta kontakt med Arkivverket for å komme videre.

Pantebøkene er ofte skrevet for hånd, og de kan være veldig vanskelig å lese, særlig hvis det er fra før 1880 og i gotisk håndskrift. Hvis det er til rettslig bruk, kan du be om en avskrift av det aktuelle dokumentet ved å sende en bestilling via skjemaet bestill avskrift.

Oppgi hvilket dokument det gjelder. Avskrifter må man i de fleste tilfeller betale for, pr. mai 2018 koster det kr. 250 pr. påbegynt avskriftside.

Dokumenter som ikke er i gotisk skrift vil være mulig å lese selv, men man må ta seg litt tid til å finne ut av håndskriften og man må sette seg inn i ordbruken. Se ordlister hos oss og hos kartverket.

Disse er ikke å finne i tinglysingene. Ta kontakt med den aktuelle jordskifteretten. Noen jordskiftekart er avlevert til Riksarkivet. Jordskifteretten skal kunne gi beskjed om hvor de enkelte jordskiftekartene oppbevares.

Sjekk først at tinglysingen det er snakk om er fra før 1951. Tinglysinger fra etter 1951 skal være hos kartverket. Sjekk deretter om du søker i riktig område. Husk at det har vært endringer i administrativ inndeling. En vanlig feil er at man leter etter pantebøker fra Oslo, mens eiendommen hørte til Aker kommune i 1947.