Innhaldsside pantebøker

Ei innhaldsside hjelper deg å finne fram i ei pantebok, men ikkje alle pantebøker har ei innhaldsside. Her lærer du korleis du finn, og korleis du brukar, ei innhaldsside.

Når du har utført eit søk etter pantebøker vil du i trefflista i sjuande kolonne stundom finne ei lenke som er kalla Innhold. Denne lenka fører til ei side som kan hjelpe deg å navigere i den aktuelle panteboka. Ikkje alle pantebøker har innhaldsside. Dette avheng av kva for informasjon som vart registrert for panteboka i samband med digitaliseringa. Viss ei pantebok ikkje har ei innhaldsside, vil sjuande kolonne i trefflista vere tom.

Innhaldsside for pantebok ordna etter dagboknummer. Alta sorenskriveri, pantebok nr. 31, Statsarkivet i Tromsø

Her kan du sjå døme på ei innhaldsside for pantebok frå Alta. Til høgre ser du boksen "Kildeinformasjon", som inneheld arkiv-informasjon om panteboka. Til venstre ser du boksen "Innhold". Denne boksen er sortert på fylke (1. nivå), embete (2. nivå), årstal og skildring (3. nivå), og månad eller dagboknummer-intervall (4. nivå).

Nivå fire i trefflista på innhaldssida vil variere etter korleis panteboka er ordna. Viss panteboka er ordna etter dagboknummer, vil du for kvart dagboknummer-intervall sjå kvite boksar for kvart dagboknummer og årstal som er registrert i panteboka.

For å velje eit dagboknummer og årstal trykkjer du på den kvite boksen. Du vil då få opp biletet for fyrste innføring i panteboka med dette dagboknummeret i dette året, og du vil kunne bla vidare i denne panteboka.

Utdrag av innhaldsside for pantebok ordna etter tinglysingsdato. Mandal sorenskriveri, pantebok nr. A-1, Statsarkivet i Kristiansand

Viss panteboka er ordna etter månader, vil du for kvar registrerte månad sjå kvite boksar for kvar tinglysingsdato som er registrert i panteboka. For å velje ein dato trykkjer du på den kvite boksen. Du vil då få opp biletet for fyrste innføring i panteboka på denne datoen, og du vil kunne bla vidare i denne panteboka.