Pa 0982 - Esso Norge A/S

Om Digitalpensjonatet

Digitalpensjonatet er en oversikt over hvem som har bidratt med registreringsarbeid i Digitalarkivet.

Bidragsyterne, benevnt som aktører, kan være privatpersoner, grupper, foreninger og institusjoner. Digitalarkivet oppretter et rom i Digitalpensjonatet for hver aktør. Hver bidragsyter vil dermed ha sin egen aktørprofil, hvor man også kan se en oversikt over hvilket arbeid som har blitt utført. Hvis du ønsker å publisere ditt arbeid hos oss, ber vi deg om å kontakte Digitalarkivet først. Da får vi en oversikt over hva vi kan forvente å motta, samt gi råd og veiledning for å hindre merarbeid for deg eller oss. Digitalarkivet tilbyr også organiserte dugnader.

Ikke alt materiale kan gjøres søkbart på Digitalarkivet. Det er viktig å sette seg inn i regler for hva som kan publiseres åpent på nettet. Sperringsregler ved registrerte historiske dokumenter

Krav til materialet

Alle som registrerer historiske dokumenter (arkiver) kan selvsagt taste inn informasjonen slik de selv ønsker til eget bruk, men ved publisering i Digitalarkivet må enkelte krav ivaretas: Digitale kilder skal bygge på et arkivstykke (f.eks. en protokoll eller arkivboks), eller en serie fra et arkiv. Man skal ikke konstruere en kilde ved å hente informasjon fra flere steder eller trekke egne slutninger. Den digitale kilden skal heller ikke bare være på et par sider eller som et tekstutdrag fra en kilde. Et viktig prinsipp er at arkivmaterialet skal gjengis bokstavrett, selv om det er åpenbart at arkivmaterialet inneholder feil. For eksempel korrigeres ikke bokstaveringen i personnavn, selv om bokstaveringen ikke stemmer med den personen selv brukte. Registreringen skal gjengi arkivmaterialet slik det er, og tolking og kildekritikk må overlates til brukerne selv.

Les mer om dette på vår nettside:

Standardar og verktøy

Generell informasjon om registrering av historiske dokumenter

Rettigheter til materialet

Som bidragsyter gjennom Digitalpensjonatet godkjenner du at Digitalarkivet har rettighetene til å bruke resultatene av registreringsarbeidet gjennom visningsverktøyene på nettsidene, og kan bli delt med forskere og forfattere. Det betyr at Digitalarkivet også må ha anledning til å gjøre rettelser i det innsendte materialet. Når materialet er oversendt Digitalarkivet kan man ikke trekke dette tilbake.

Digitalarkivet har en redaktørrolle i Digitalpensjonatet, og skal se til at materialet er av en slik kvalitet at det er til god nytte for brukerne. Digitalarkivet kan derfor reservere seg mot å publisere en digital kilde dersom materialet er av en slik art at vi ikke ønsker å publisere det på nettsidene våre.

Se også Arkivverkets policy om frivillighet.

Innsending av registreringen

Du sender ditt bidrag inn via vår skjemaløsning.

Gjeldende fra 12 august 2022.