Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av høsten 2021. Les mer
Diverse leketøyverktøy liggende på et bord
Opphavsperson: Ukjent. Omtrentlig datering: 1952. Institusjon: Riksarkivet. Arkivnavn: Billedbladet NÅ.

Standardar og verktøy

Standardane gjev instruksar for korleis ein kan omforme historiske data til digitale, søkbare data. Sjølve omforminga gjer ein i eit eigna verktøy.

Om HISTFORM-standarden 
Norsk standard for registrering og utveksling av nominative folketeljingsdata for åra 1865-1910. Denne standarden fortel korleis du omformar handskrivne innførslar i folketeljingar til søkbare data...
Om KYRRE-standarden 
Standard for registrering av kyrkjebøker i Noreg. Denne standarden fortel korleis du omformar handskrivne innførslar i kyrkjebøker til søkbare data i Digitalarkivet.
Spesialteikn i søkbare data 
Når ein omformar handskrivne innførslar i kjeldene til søkbare data i Digitalarkivet, nyttar ein stundom særskilde teikn for å vise at noko er vanskeleg å...
Malar for transkripsjon av kjelder 
Transkripsjonar må vere strukturerte viss ein skal leggje dei ut i Digitalarkivet. Her finn du malar du kan bruke når du transkriberer kyrkjebøker, folketeljingar eller...