NTBs krigsarkiv
NTBs krigsarkiv. Opphaver: Ukjent. Rettighetsforvalter: Riksarkivet. Delingslisens: CC BY (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Registreringsinstruks

Her finner du informasjon om hvordan du skal registrere historiske data for publisering på Digitalarkivet.

Registreringsveiledning 
Når du skal registrere historiske kilder, er det viktig å følge retningslinjene vi har utarbeidet. Dette vil gjøre arbeidet enklere både for deg som registrerer,...
HISTFORM-standarden 
HISTFORM er ein norsk standard for registrering og utveksling av nominative folketeljingsdata for åra 1865-1910. Den fortel korleis du gjer om handskrivne innførslar i folketeljingar...
KYRRE-standarden 
KYRRE er ein norsk standard for registrering av kyrkjebøker. Den fortel korleis du gjer om handskrivne innførslar i kyrkjebøker til søkbare data i Digitalarkivet.
Transkripsjonsretningslinjer for håndskriftsgjenkjenning 
Generelle retningslinjer for transkripsjon av tekst tilpasset arbeid med håndskriftsgjenkjenning (HTR).