foto: Gerd Altmann, Pixabay

Registreringsinstruks

Her finner du informasjon om hvordan du skal registrere historiske data for publisering på Digitalarkivet.

Viktig informasjon ved registrering av historiske data 
Når man skal registrere historiske kilder, er det viktig at man følger retningslinjene vi har utarbeidet. Dette vil gjøre arbeidet lettere både registrator og ansatte...
HISTFORM-standarden 
HISTFORM er ein norsk standard for registrering og utveksling av nominative folketeljingsdata for åra 1865-1910. Den fortel korleis du gjer om handskrivne innførslar i folketeljingar...
KYRRE-standarden 
KYRRE er ein norsk standard for registrering av kyrkjebøker. Den fortel korleis du gjer om handskrivne innførslar i kyrkjebøker til søkbare data i Digitalarkivet.