Bidra med transkribering av arkivmateriale

Du kan bidra til at Digitalarkivet får meir innhald til glede og nytte for andre brukarar. Me har dugnadar der alle som ynskjer kan bidra til at arkivmateriale vert lettare å finne fram i.

Våre dugnadar 
Digitalarkivet treng hjelp frå deg for å gjere enno meir arkivmateriale tilgjengeleg for alle. Her finn du eit oversyn over kva du kan hjelpe oss...
Standardar og verktøy 
Standardane gjev instruksar for korleis ein kan omforme historiske data til digitale, søkbare data. Sjølve omforminga gjer ein i eit eigna verktøy.
Om Digitalpensjonatet 
Alle kan bidra med materiale til Digitalarkivet. Våre bidragsytarar inkluderer både foreiningar, institusjonar og privatpersonar. Som bidragsytar vert du automatisk gjest i Digitalpensjonatet.
Generell informasjon om transkripsjon 
Her finn du nyttige tips til transkripsjon av arkivmateriale.