Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Les mer
Hender som skriver på tastatur foran to skjermer. Foto.

Generell informasjon om registrering av historiske dokumenter

Her finn du nyttige tips til registrering av arkivmateriale.

Kort om reglar for registrering av historiske dokumenter.

  • Ein registrering skal berre vere av ei kjelde. Ikkje trekk inn informasjon frå andre kjelder i registreringen.
  • Du skal ikkje normalisere personnamn, stadnamn eller annan tekst, med unntak av kjønn og datoar.
  • For kjønn bruk 'k' for kvinner og 'm' for menn. Ikkje skriv noko om det ikkje er opplagt kva kjønnet er.
  • Datoar skriv du slik: '28.01',' 2801' eller '01-28' for 28. januar.
  • Årstal skal alltid skrivast med 4 siffer.
  • Lag eigne kolonner for fødselsdato og fødselsår.
  • Ikkje bland alder og fødselsår i same kolonne.
  • Vi vil gjerne ha bileteID med viss kjelda er skanna og tilgjengeleg i Digitalarkivet. BileteID er på forma 'kb20060904040133', og du kan klikke på kopieringsikonet her for enkelt å klippe og lime bileteID på plass når du registrerer:

Viser utsnitt fra en skannet billed-side, der knapp for å kopiere bileteID er markert.