foto: jarmoluk, Pixabay

Sperringsregler ved registrerte historiske dokumenter

Her kan du lese om hvilke prinsipper Arkivverket følger for sperring av registrerte historiske dokumenter.

I 2018 kom det en ny lov om personopplysninger (GDPR). I den anledning ble det nødvendig å gjennomgå reglene for publisering av kilder på Digitalarkivet.

Kirkebøker

Digitalarkivet kan ikke legge ut søkbare opplysninger fra kirkebøkene om levende personer. Dette vil også gjelder for dissenterprotokoller, borgerlig vigsler og fødselsregistre.

Den generelle regelen for å publiserer en registrering er 100 år. Dvs. at personen(e) i hendelsen må i dag være over 100 år.

 • Dåp: Kan publiseres fritt når det er 100 år siden hendelsen.
 • Konfirmasjon: Kan publiseres fritt når det er 86 år siden hendelsen. Vi regner med at konfirmantene var ned til 14 år.
 • Vielse: Kan publiseres fritt når det er 82 år siden hendelsen. Vi tar høyde for at personer ned til 18 års alder kunne gifte seg.
 • Gravlagte: Kan publiseres fritt tilgjengelig til vår tid, fordi personene er døde. Men det er unntak for opplysninger om dødsårsak, helse, religiøse forhold, økonomi, adopsjon etc. Slike opplysninger kan ikke publiseres før etter 100 år.
 • Dødfødte: Kan publiseres fritt når det er 82 år siden hendelsen. Vi tar høyde for at foreldrene kan være ned til 18 år ved barnets fødsel.
 • Vaksinasjon: Kan publiseres fritt når det er 100 år siden hendelsen.
 • Kommunikanter: Kan publiseres fritt når det er 86 år siden hendelsen. En kommunikant er konfirmert, så vi regner med at konfirmantene kunne være ned til 14 år.
 • Inn- og utflyttede: Kan publiseres fritt når det er 100 år siden hendelsen.
 • Inn- og utmeldte av statskirken: Kan publiseres fritt når det er 100 år siden hendelsen.
 • Medlemslister: Kan publiseres fritt når det er 100 år siden hendelsen.

Sperrede registreringer frigis automatisk når hendelsen er passert tidspunktet det er klausulert til.

Emigrasjonsprotokoller

Det er 60 års klausul på emigrantprotokoller. Her tar man utgangspunkt i tidspunktet for emigrasjonen.

Forbryteralbum

Det er 100 års klausul basert på personens fødselsår. I tillegg kommer 15 års regelen som gjelder for publisering av bilder av avdøde personer. Datatilsynet

Grenseboersøknader

Under 2. verdenskrig måtte alle innbygger over 15 år ha et grenseboerbevis. Søknadene om slike bevis inneholder informasjon om; navn, fødeselsdato/år, fødested, bosted og yrke. Dette er informasjon som vi anser som allerede kjent og dermed ikke sensitiv. Det er derfor besluttet å gjøre både transkriberinger og skannede fritt tilgjengelige.

 • Unntak De skannede bilder som inneholder bilder av personer blir klausulert med 100 år basert på personens fødselsår. I tillegg kommer 15 års regelen som gjelder for publisering av bilder av avdøde personer. Dersom vi kjenner personens dødsår, kan vi åpne bildet når det har gått 15 år etter dødsfallet. Datatilsynet