Båt på vei igjennom sluser
1905 Bandak-Nordsjøkanalen

Sperringsregler ved registrerte historiske dokumenter

Her kan du lese om hvilke prinsipper Arkivverket følger for sperring av registrerte historiske dokumenter.

I 2018 kom det en ny lov om personopplysninger (GDPR). I den anledning ble det nødvendig å gjennomgå reglene for publisering av kilder på Digitalarkivet.

Kirkebøker

Digitalarkivet kan ikke legge ut søkbare opplysninger fra kirkebøkene om levende personer. Dette vil også gjelder for dissenterprotokoller, borgerlig vigsler og fødselsregistre.

Den generelle regelen for å publiserer en registrering er 100 år. Dvs. at personen(e) i hendelsen må i dag være over 100 år.

  • Dåp: Kan publiseres fritt når det er 100 år siden hendelsen.

  • Konfirmasjon: Vi regner med at konfirmanten var 15 år ved konfirmasjon. Konfirmasjonslistene er derfor klausulert i 85 år etter hendelsen. 2021 kan vi publisere konfirmanter som er konfirmert til og med 1935.

  • Vielse: Man tar høyde for at par ned til 18 års alder kunne gifte seg. Vielseslister er derfor klausultert i 82 år etter hendelsen. pr 2021 kan vi publisere vigde som er viet til og med 1938.

  • Vaksinasjon: Kan publiseres fritt når det er 100 år siden hendelsen.

  • Kommunikanter: En kommunikant er konfirmert. Vi regner da med at kommunikanten er 15 år eller eldre på hendelsestidspunktet. Kommunikantlister er derfor klausultert i 85 år etter hendelsen.

  • Inn- og utflyttede: Kan publiseres fritt når det er 100 år siden hendelsen.

  • Inn- og utmeldte av statskirken: Kan publiseres fritt når det er 100 år siden hendelsen.

  • Medlemslister: Kan publiseres fritt når det er 100 år siden hendelsen.

Unntak for 100 års regelen er dødslistene. Disse kan publiseres helt fram til i dag, fordi personene er døde. Informasjon som, helse, religiøse forhold, økonomi, adopsjon etc. kan ikke publiseres. Når det gjelder dødfødte tar vi høyde for at foreldrene kan være ned til 15 år ved barnets fødsel. Sperretiden for dødfødte er satt til 85 år fra hendelsestidspunktet.

Sperrede registreringer frigis automatisk når hendelsen er passert tidspunkte der er klausultert til.

Emigrasjonsprotokoller

Det er 60 års klausul på emigrantprotokoller. Her tar man utgangspunkt i tidspunktet for emigrasjonen.

Forbryteralbum

Det er 100 års klausul basert på personens fødselsår. I tillegg kommer 15 års regelen som gjelder for publisering av bilder av avdøde personer. Datatilsynet

Grenseboersøknader

Under 2. verdenskrig måtte alle innbygger over 15 år ha et grenseboerbevis. Søknadene om slike bevis inneholder informasjon om; navn, fødeselsdato/år, fødested, bosted og yrke. Dette er informasjon som vi anser som allerede kjent og dermed ikke sensitiv. Det er derfor besluttet å gjøre både transkriberinger og skannede fritt tilgjengelige.

  • Unntak De skannede bilder som inneholder bilder av personer blir klausulert med 100 år basert på personens fødselsår. I tillegg kommer 15 års regelen som gjelder for publisering av bilder av avdøde personer. Dersom vi kjenner personens dødsår, kan vi åpne bildet når det har gått 15 år etter dødsfallet. Datatilsynet