Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av høsten 2021. Les mer
Viser protokoller på hylle i magasin.
Fra magasinet ved Statsarkivet i Bergen. Foto: Tone Merete Bruvik, 2017

Våre dugnader

Digitalarkivet trenger hjelp fra deg for å gjøre mer arkivmateriale tilgjengelig for alle. Her finner du en oversikt over hva du kan bidra meg.

Korrektur av transkriberte kirkebøker (AMF) 
Oktober 2020 publiserte vi de transkriberte kirkebøkene som AMF har bidratt med til Digitalarkivet.
Folketellingen 1870 
AMF har transkribert folketellingen 1870. Denne ønsker vi å få korrekturlest før publisering.
Folketellingene 1815-1855 
Trass i at folketeljingane 1815-1855 var numeriske finst det teljingslister med namngjevne personar for nokre område og år. Slike handskrivne teljingslister kan du omforme til...
Manntall 1663-1666 og 1701 
Transkribering og korrekturlesing av manntallene fra 1660-tallet og 1701
Folketellingen 1920 - Avsluttet 
Folketellingen 1920 er ferdig skannet og ble tilgjengelig 1. desember 2020.