Våre dugnadar

Digitalarkivet treng hjelp frå deg for å gjere enno meir arkivmateriale tilgjengeleg for alle. Her finn du eit oversyn over kva du kan hjelpe oss med.

Folketeljingar 1815-1855 
Trass i at folketeljingane 1815-1855 var numeriske finst det teljingslister med namngjevne personar for nokre område og år. Slike handskrivne teljingslister kan du omforme til søkbare data i Digitalarkivet.
Folketeljinga 1875 - avslutta 
Folketeljinga 1875 er ferdig skanna og tilgjengeleg. Dei siste prestegjelda i teljinga vert no transkriberte. Me håpar å få publisert heile folketeljinga 1875 i søkbar versjon, med unntak av dei...
Folketeljinga 1891 
Folketeljinga 1891 er ferdig skanna og tilgjengeleg. Me er i full gang med å gjere heile teljinga søkbar, og då treng me hjelp frå deg. Hjelp oss med å få...
Døde/gravlagde 1900-1960 
Historisk befolkningsregister (HBR) vil innehalde informasjon om alle personar i Noreg fram til opprettinga av folkeregisteret i 1964. Bidra til HBR ved å registrere døde/gravlagde i kyrkjebøkene frå åra 1900-1960.