Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av høsten 2021. Les mer

Manntall 1663-1666 og 1701

Transkribering og korrekturlesing av manntallene fra 1660-tallet og 1701

Manntallene for 1660-tallet ble transkribert for mange år siden og er tilgjengelig på det gamle Digitalarkivet. Før vi kan flytte dem over på det nye Digitalarkivet må de imidlertid korrekturleses. Nå er også manntallene skannet og tilgjengelig i Digitalarkivet. Det er derfor ønskelig at man i forbindelse med korrekturen, setter på bildeID (direktelenke til skannet bilde).

Manntallet 1701 er delvis transkribert. Disse databasene trenger ikke korrekturleses, men skulle fått satt på bildeID. I tillegg ønsker vi selvsagt å få transkribert det som gjenstår av 1701 og satt på bildeID.

De ferdig korrekturleste og transkriberte dataene vil inngå i våre databaser for søk, slik at en kan søke på tvers av ulike arkivkilder etter samme person.

Digitalarkivet tilbyr veiledning underveis hvis du trenger det.

**For å delta på denne dugnaden er det nødvendig å beherske godt gotisk skrift. **

Vil du være med på dugnaden ta kontakt digitalarkivet@arkivverket.no

Manntallene inneholder stort sett kun navn på menn. Manntallene fra 1660-tallet har med alle menn over 12 år, mens 1701 manntallet har med alle menn. Teksten er håndskrift.

Eksempel på manntall 1660-tallet: Riksarkivet, Rentekammeret, Nordhordland prosti, manntall nr 22

Eksempel på manntall 1701: Riksarkivet, Rentekammeret, Sunnhordland fogderi, Hardanger fogderi, manntall nr 6

Kontakt Digitalarkivet for å bli med på dugnaden.

Korrekturlesing: Du vil motta en excel-fil fra Digitalarkivet, som inneholder en liste over det som er transkribert. I tillegg vil du motta en lenke til manntallet i Digitalarkivet, som du skal lese korrektur mot.

Hvis en person mangler i excel-filen, skal du legge personen inn i filen på en ny linje.

I tillegg skal du legge inn følgende informasjon for hver linje i ecxel-filen du har mottatt fra Digitalarkivet:

  • sidetall: Sidetallet ligger øverst i høye hjørne på oppslaget.
  • bildeID: BildeID finner du i brødsmulestien, altså på den blå linjen over bildet av en side i manntallet.

Transkribering: Du vil motta en registreringsmal fra Digitalarkivet. I tillegg vil du motta en lenke til manntallet i Digitalarkivet, som du skal lese transkribere.

I tillegg skal du legge inn følgende informasjon for hver linje i ecxel-filen du har mottatt fra Digitalarkivet:

  • sidetall: Sidetallet ligger øverst i høye hjørne på oppslaget.
  • bildeID: BildeID finner du i brødsmulestien, altså på den blå linjen over bildet av en side i manntallet.

BildeID kopieres ved å klikke på bildeID i brødsmulestien. Deretter limer du den inn i excelfilen.

Send melding til Digitalarkivet om hvilket område du ønsker å transkribere FØR du starter, slik at vi unngår at flere transkribere samme område.

Her finner du en fil med oversikt over status for korrektur og transkribering.

Status for korrektur og transkribering av 1660-manntallene og 1701 manntallet(i pdf-format)

Når du er ferdig å lese korrektur eller transkribere, skal du sende excel-filen med data på e-post til digitalarkivet@arkivverket.no.

I emnefeltet skriv du: Sender manntall (året), Protokollnr, Sted. for eksemepl "Sender manntall 1701, nr 7, Nordhordland".

Last opp excel-filen som vedlegg.

Ved korrekturlesing av 1660-manntallet leser du korrektur på data som allerede er levert til Digitalarkivet. Når du har lest korrektur og sendt dataene til Digitalarkivet, har du ingen rettigheter til materialet i ettertid. Navnet ditt vil stå som korrekturleser på den eller de protokollene du har leser korrektur på. Det samme gjelder dersom du kun har jobbet med å sette på bildeID på 1701 manntallet.

Ved transkribering av 1701-manntallet

Transkriberingen vil bli gjort etter Arkivverkets policy for frivillighet Ler mer her: Policy for frivillighet i Arkivverket