Bidra med registrering av historiske dokumenter/kjelder

Du kan bidra til at Digitalarkivet får meir innhald til glede og nytte for andre brukarar. Me har dugnadar der alle som ynskjer kan bidra til at arkivmateriale vert lettare å finne fram i.

Dugnader 
Arkivinstitusjonene trenger hjelp fra deg for å gjøre mer arkivmateriale tilgjengelig for alle. Her finner du en oversikt over hva du kan bidra meg.
Våre frivillige 
Bli kjent med noen av våre mange frivillige som bidrar med å øke og forbedre dataene på Digitalarkivet.
Standardar og verktøy 
Standardane gjev instruksar for korleis ein kan registrere historiske data til digitale, søkbare data.
Om Digitalpensjonatet 
Digitalpensjonatet er en oversikt over hvem som har bidratt med registreringsarbeid i Digitalarkivet.
Generell informasjon om registrering av historiske dokumenter 
Her finn du nyttige tips til registrering av arkivmateriale.