Teljingskrets: 020 Tistedalen

Bustad by: 0057 Nordre Tistedalen

Permanent ID: gf01036333015713
Bustadnr:
0057
Bydel:
-
Gardnummer:
878
Gardeigar:
-
Hustype :
vaaningshus
Sidebygningar:
uthus wedskur
Ubebodd:
n
Tal husvære på kvisten:
1
Tal personar til stades:
44
Tal heimehøyrande personar:
44
Tal personsetlar/-lister:
8
Tal etasjar:
2
Tal husvære til å bu i:
le2:1-0-1 le1:6-1-7 sum:7-1-8
Tal husvære m/næringslokale:
-
Tall verkstad-/forretningslokale:
-
Tal ledige husvære:
-
Tal husvære i kjellaren:
-
Merknadar:
Nummer: Løbe-No Matr-No: 762, 767

01

Plassering:
forhus
Etasje:
1
Husleige:
kr.7,50 pr Maaned
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

02

Plassering:
forhus
Etasje:
1
Husleige:
kr.5 pr md
Tilstedeværende personer:
6-4-2
Hjemmehørende personer:
6-4-2

03

Plassering:
forhus
Etasje:
1ste
Husleige:
kr.5 pr md
Tilstedeværende personer:
8-3-5
Hjemmehørende personer:
8-3-5

04

Plassering:
forhus
Etasje:
2
Husleige:
kr.5,00 pr md
Tilstedeværende personer:
4-3-1
Hjemmehørende personer:
4-3-1

05

Plassering:
forhus
Etasje:
2
Husleige:
kr.60 pr aar
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

06

Plassering:
forhus
Etasje:
2de
Husleige:
kr.5 pr maaned
Tilstedeværende personer:
9-6-3
Hjemmehørende personer:
9-6-3

07

Plassering:
forhus
Etasje:
2
Husleige:
kr.87 pr md!!
Tilstedeværende personer:
8-2-6
Hjemmehørende personer:
8-2-6

08

Plassering:
forhus
Etasje:
kvist
Husleige:
kr.48 pr mnd!!
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Gå til full kjeldeinformasjon

Fylke:
Østfold
Kommune (1947):
Halden
Geografisk område:
Fredrikshald komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

020 Tistedalen

Herad / By:
Fredrikshald
Prestegjeld:
-
Sokn:
-
Ansvarleg aktør

Rapportar