Husværenummer:
08
Plassering:
forhus
Etasje:
kvist
Husleige:
kr.48 pr mnd!!
Tal rom i kjellar:
-
Tal rom i etasjane:
-
Tal rom på kvist/loft:
1
Tal rom for tenarar:
-
Skanna bilete:
-
Tal personar til stades:
2-1-1
Tal heimehøyrande personar:
2-1-1
Tal oppteke husvære:
-
Tal kjøkken:
1
Tal baderom:
n
Tal personar i kjellaren:
-
Tal personar i etasjane:
-
Tal personar på kvist/loft:
1-1
Tal rom til losjerande:
-
Elektrisk lys:
-
Merknadar:
-

001 Anders Fr. Lettenstrøm

H.nr:
01
Alder/fødd:
1843-05-25
Fødestad:
Sverige
Bustatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
e
Yrke:
Skreppehandler

002 Anne Kristiansen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1836-03-09
Fødestad:
Ømark
Bustatus:
b
Familiestilling:
tj
Sivilstand:
e
Yrke:
Husholderske

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Gå til kjelde

Fylke:
Østfold
Kommune (1947):
Halden
Geografisk område:
Fredrikshald komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

020 Tistedalen

Bustad by:

0057 Nordre Tistedalen

Bydel:
-
Oppbevaringstad

Rapportar