Permanent ID: gf01036333015713
Husværenummer:
06
Plassering:
forhus
Etasje:
2de
Husleige:
kr.5 pr maaned
Tal rom i kjellar:
-
Tal rom i etasjane:
1
Tal rom på kvist/loft:
-
Tal rom for tenarar:
-
Skanna bilete:
-
Tal personar til stades:
9-6-3
Tal heimehøyrande personar:
9-6-3
Tal oppteke husvære:
-
Tal kjøkken:
1
Tal baderom:
n
Tal personar i kjellaren:
-
Tal personar i etasjane:
6-3
Tal personar på kvist/loft:
-
Tal rom til losjerande:
-
Elektrisk lys:
-
Merknadar:
-

001 Oskar Marinius Eriksen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1864-06-23
Fødestad:
Fredrikshald
Bustatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Jerndreier Cathrineholm Jernværk

002 Anine Josefine Eriksen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1864-04-20
Fødestad:
Hvaløerne
Bustatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
g
Yrke:
Husmor

003 Aksel Erhard Eriksen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1891-11-01
Fødestad:
Fredrikshald
Bustatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Jerndreier Cathrineholm

004 Aagodt Natalie Eriksen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1893-01-01
Fødestad:
Fredrikshald
Bustatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepike hjemme

005 Gudrun Marie Eriksen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1896-05-21
Fødestad:
Fredrikshald
Bustatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Datter

006 Einar Fridolf Eriksen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1898-10-06
Fødestad:
Fredrikshald
Bustatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Søn

007 Olav Rudolf Eriksen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1901-09-06
Fødestad:
Fredrikshald
Bustatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Søn

008 Johan Fritjof Eriksen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1903-11-24
Fødestad:
Fredrikshald
Bustatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Søn

009 Alf Henry Eriksen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1909-03-17
Fødestad:
Fredrikshald
Bustatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Søn

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Gå til full kjeldeinformasjon

Fylke:
Østfold
Kommune (1947):
Halden
Geografisk område:
Fredrikshald komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

020 Tistedalen

Bustad by:

0057 Nordre Tistedalen

Bydel:
-
Ansvarleg aktør

Rapportar