Husværenummer:
03
Plassering:
forhus
Etasje:
1ste
Husleige:
kr.5 pr md
Tal rom i kjellar:
-
Tal rom i etasjane:
1
Tal rom på kvist/loft:
-
Tal rom for tenarar:
-
Skanna bilete:
-
Tal personar til stades:
8-3-5
Tal heimehøyrande personar:
8-3-5
Tal oppteke husvære:
-
Tal kjøkken:
1
Tal baderom:
n
Tal personar i kjellaren:
-
Tal personar i etasjane:
3-5
Tal personar på kvist/loft:
-
Tal rom til losjerande:
-
Elektrisk lys:
-
Merknadar:
-

001 August Hermand Andersen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1871-05-06
Fødestad:
Berg sogn
Bustatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Kjører v/Jernværk

002 Klara Andersen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1869-09-29
Fødestad:
Hobol Sverige
Bustatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
g
Yrke:
Hustru

003 Anna Matilde Andersen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1896-04-01
Fødestad:
Berg
Bustatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Spinderiarb. v/væveri

004 Sofie Andersen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1897-07-18
Fødestad:
Berg
Bustatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Datter

005 Ragnhild Otilde Andersen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1899-12-29
Fødestad:
Berg
Bustatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
d

006 Astrid Andersen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1901-05-18
Fødestad:
-
Bustatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
d

007 Karl Johan Andersen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1905-06-26
Fødestad:
-
Bustatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Søn

008 Anders Martin Andersen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1906-04-24
Fødestad:
-
Bustatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
s

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Gå til kjelde

Fylke:
Østfold
Kommune (1947):
Halden
Geografisk område:
Fredrikshald komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

020 Tistedalen

Bustad by:

0057 Nordre Tistedalen

Bydel:
-
Oppbevaringstad

Rapportar