Husværenummer:
02
Plassering:
forhus
Etasje:
1
Husleige:
kr.5 pr md
Tal rom i kjellar:
-
Tal rom i etasjane:
1
Tal rom på kvist/loft:
-
Tal rom for tenarar:
-
Skanna bilete:
-
Tal personar til stades:
6-4-2
Tal heimehøyrande personar:
6-4-2
Tal oppteke husvære:
-
Tal kjøkken:
1
Tal baderom:
n
Tal personar i kjellaren:
-
Tal personar i etasjane:
4-2
Tal personar på kvist/loft:
-
Tal rom til losjerande:
-
Elektrisk lys:
-
Merknadar:
-

001 Axel Stake

H.nr:
01
Alder/fødd:
1875-04-04
Fødestad:
Fredrikshald
Bustatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Emaljearb.

002 Emelie Stake

H.nr:
01
Alder/fødd:
1875-06-02
Fødestad:
Fredrikshald
Bustatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
g
Yrke:
Hustru

003 Karl Stake

H.nr:
01
Alder/fødd:
1900-01-23
Fødestad:
Fredrikshald
Bustatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Søn

004 Sverre Stake

H.nr:
01
Alder/fødd:
1904-07-21
Fødestad:
Fredrikshald
Bustatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Søn

005 Rangvald Stake

H.nr:
01
Alder/fødd:
1906-08-14
Fødestad:
Fredrikshald
Bustatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Søn

006 Else Stake

H.nr:
01
Alder/fødd:
1908-03-17
Fødestad:
Fredrikshald
Bustatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Datter

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Gå til kjelde

Fylke:
Østfold
Kommune (1947):
Halden
Geografisk område:
Fredrikshald komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

020 Tistedalen

Bustad by:

0057 Nordre Tistedalen

Bydel:
-
Oppbevaringstad

Rapportar