Teljingskrets: 020 Tistedalen

Bustad by: 0011 Søndre Tistedalen

Permanent ID: gf01036333015062
Bustadnr:
0011
Bydel:
-
Gardnummer:
811 679a
Gardeigar:
-
Hustype :
vaaningshus
Sidebygningar:
sidebygning, uthus
Ubebodd:
n
Tal husvære på kvisten:
1
Tal personar til stades:
22
Tal heimehøyrande personar:
20
Tal personsetlar/-lister:
6
Tal etasjar:
2
Tal husvære til å bu i:
le3:1-0-1 le2:1-0-1 le1:3-0-3 sum:5-0-5
Tal husvære m/næringslokale:
bu:1-0-1
Tall verkstad-/forretningslokale:
-
Tal ledige husvære:
-
Tal husvære i kjellaren:
-
Merknadar:
Nummer: Løbe-No Matr-No

01

Plassering:
forhus
Etasje:
1ste
Husleige:
kr.300 Egen gård
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

02

Plassering:
forhus
Etasje:
2den
Husleige:
kr.72
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
1-0-1

03

Plassering:
forhus
Etasje:
2
Husleige:
kr.12,00, kr.144
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

04

Plassering:
sidebygning
Etasje:
1ste
Husleige:
kr.8,00, kr.96
Tilstedeværende personer:
6-2-4
Hjemmehørende personer:
5-2-3

05

Plassering:
sidebygning
Etasje:
1ste
Husleige:
kr.7,00 pr md, kr.84
Tilstedeværende personer:
5-1-4
Hjemmehørende personer:
5-1-4

06

Plassering:
sidebygning
Etasje:
Kvist
Husleige:
kr.9, kr.108
Tilstedeværende personer:
4-1-3
Hjemmehørende personer:
4-1-3

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Gå til full kjeldeinformasjon

Fylke:
Østfold
Kommune (1947):
Halden
Geografisk område:
Fredrikshald komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

020 Tistedalen

Herad / By:
Fredrikshald
Prestegjeld:
-
Sokn:
-
Ansvarleg aktør

Rapportar