Teljingskrets: 020 Tistedalen

Bustad by: 0010 Søndre Tistedalen

Permanent ID: gf01036333015054
Bustadnr:
0010
Bydel:
-
Gardnummer:
809
Gardeigar:
Feydt
Hustype :
vaaningshus
Sidebygningar:
1 alm. uthus med stald og tørreloft
Ubebodd:
n
Tal husvære på kvisten:
-
Tal personar til stades:
6
Tal heimehøyrande personar:
6
Tal personsetlar/-lister:
1
Tal etasjar:
1
Tal husvære til å bu i:
le7:1-0-1
Tal husvære m/næringslokale:
ko:1-0-1
Tall verkstad-/forretningslokale:
-
Tal ledige husvære:
-
Tal husvære i kjellaren:
-
Merknadar:
Nummer: Løbe-No Matr-No: 880b1a

01

Plassering:
forhus
Etasje:
1 etage
Husleige:
kr.900 Huseier
Tilstedeværende personer:
6-2-4
Hjemmehørende personer:
6-2-4

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Gå til full kjeldeinformasjon

Fylke:
Østfold
Kommune (1947):
Halden
Geografisk område:
Fredrikshald komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

020 Tistedalen

Herad / By:
Fredrikshald
Prestegjeld:
-
Sokn:
-
Ansvarleg aktør

Rapportar