Teljingskrets: 020 Tistedalen

Bustad by: 0009 Søndre Tistedalen

Permanent ID: gf01036333015040
Bustadnr:
0009
Bydel:
-
Gardnummer:
809b
Gardeigar:
Nygaard
Hustype :
vaaningshus
Sidebygningar:
uthus
Ubebodd:
n
Tal husvære på kvisten:
1
Tal personar til stades:
9
Tal heimehøyrande personar:
10
Tal personsetlar/-lister:
3
Tal etasjar:
1
Tal husvære til å bu i:
le2:1-0-1 le1:1-0-1 sum:2-0-2
Tal husvære m/næringslokale:
-
Tall verkstad-/forretningslokale:
an:1-0-1
Tal ledige husvære:
-
Tal husvære i kjellaren:
-
Merknadar:
Nummer: Løbe-No Matr-No: 880b1 an: Bageri

01

Plassering:
forhus
Etasje:
1
Husleige:
kr.120
Tilstedeværende personer:
2-0-2
Hjemmehørende personer:
3-0-3

02

Plassering:
-
Etasje:
1ste
Husleige:
kr.72
Tilstedeværende personer:
3-0-3
Hjemmehørende personer:
3-0-3

03

Plassering:
forhus
Etasje:
Kvist
Husleige:
kr.108
Tilstedeværende personer:
4-1-3
Hjemmehørende personer:
4-1-3

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Gå til full kjeldeinformasjon

Fylke:
Østfold
Kommune (1947):
Halden
Geografisk område:
Fredrikshald komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

020 Tistedalen

Herad / By:
Fredrikshald
Prestegjeld:
-
Sokn:
-
Ansvarleg aktør

Rapportar