Husværenummer:
06
Plassering:
sidebygning
Etasje:
Kvist
Husleige:
kr.9, kr.108
Tal rom i kjellar:
-
Tal rom i etasjane:
-
Tal rom på kvist/loft:
2
Tal rom for tenarar:
-
Skanna bilete:
-
Tal personar til stades:
4-1-3
Tal heimehøyrande personar:
4-1-3
Tal oppteke husvære:
-
Tal kjøkken:
1
Tal baderom:
n
Tal personar i kjellaren:
-
Tal personar i etasjane:
-
Tal personar på kvist/loft:
1-3
Tal rom til losjerande:
-
Elektrisk lys:
-
Merknadar:
-

001 Karl August Thor. Johansen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1876-08-02
Fødestad:
Kroksta i Sverige
Bustatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Fyrbøder vid Tangen dampsag

002 Selma Amanda Johansen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1879-10-29
Fødestad:
Fredrikshald
Bustatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
g
Yrke:
Hustru

003 Hjørdis Karolina Johansen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1905-07-20
Fødestad:
Fredrikshald
Bustatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
smaa barn

004 Gunvor Marie Johansen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1907-03-06
Fødestad:
Fredrikshald
Bustatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
smaa barn

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Gå til kjelde

Fylke:
Østfold
Kommune (1947):
Halden
Geografisk område:
Fredrikshald komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

020 Tistedalen

Bustad by:

0011 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Ansvarleg aktør

Rapportar