Husværenummer:
01
Plassering:
forhus
Etasje:
1ste
Husleige:
kr.300 Egen gård
Tal rom i kjellar:
-
Tal rom i etasjane:
3
Tal rom på kvist/loft:
-
Tal rom for tenarar:
-
Skanna bilete:
-
Tal personar til stades:
3-2-1
Tal heimehøyrande personar:
3-2-1
Tal oppteke husvære:
-
Tal kjøkken:
1
Tal baderom:
n
Tal personar i kjellaren:
-
Tal personar i etasjane:
2-1
Tal personar på kvist/loft:
-
Tal rom til losjerande:
1
Elektrisk lys:
-
Merknadar:
-

001 Hans Martin Johannesen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1854-07-10
Fødestad:
Aremark
Bustatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Handelsmand Kolonialhandel

002 Karoline Alette Johannesen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1854-10-12
Fødestad:
Fredrikshald
Bustatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
g
Yrke:
Handelsmand Kolonialhandel

003 Olaf Hjalmar Helgren

H.nr:
01
Alder/fødd:
1878-01-27
Fødestad:
Fredrikshald
Bustatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
D/S Maskinist

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Gå til kjelde

Fylke:
Østfold
Kommune (1947):
Halden
Geografisk område:
Fredrikshald komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

020 Tistedalen

Bustad by:

0011 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Ansvarleg aktør

Rapportar