Husværenummer:
02
Plassering:
forhus
Etasje:
2den
Husleige:
kr.72
Tal rom i kjellar:
-
Tal rom i etasjane:
1
Tal rom på kvist/loft:
-
Tal rom for tenarar:
-
Skanna bilete:
-
Tal personar til stades:
2-1-1
Tal heimehøyrande personar:
1-0-1
Tal oppteke husvære:
-
Tal kjøkken:
1
Tal baderom:
n
Tal personar i kjellaren:
-
Tal personar i etasjane:
1-1
Tal personar på kvist/loft:
-
Tal rom til losjerande:
-
Elektrisk lys:
-
Merknadar:
-

001 Alma Marie Svendsen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1882-05-10
Fødestad:
Id
Bustatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Jormor

002 Kjell Sigvardt Netz

H.nr:
01
Alder/fødd:
1901-05-01
Fødestad:
Id
Bustatus:
mt
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Søn

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Gå til kjelde

Fylke:
Østfold
Kommune (1947):
Halden
Geografisk område:
Fredrikshald komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

020 Tistedalen

Bustad by:

0011 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Ansvarleg aktør

Rapportar