foto: Francis William Edmonds, Wikimedia Commons

Folketellinger og manntall

Fra midten av 1600-tallet har det vært viktig for myndighetene å holde oversikt befolkningens antall og sammensetning. Her finner du statlige folketellinger og manntall, samt enkelte kommunale folketellinger.

Manntallene 1660-tallet 
Det ble tatt opp manntall på 1660-tallet.
Manntallet 1701 
En del av manntallene har gått tapt gjennom årenes løp, og særlig i 1701-manntallet er det store mangler med hensyn til hva som er bevart.
Folketeljinga 1801 
Folketellinga 1801 er skanna i sin helhet og er også komplett i søkbar form. Tellingen er datert 1. februar 1801.
Folketellingene 1815-1855 
Mellom 1815 og 1855 ble det gjennomført folketellinger hvert tiende år.
Folketellingen 1865 
Folketellinga 1865 er en nasjonal telling både for herreder/ladesteder/byer. Den er skanna i sin helhet og er også komplett i søkbar form. Tellingen er datert...
Folketellingen 1870 
Folketellinga 1870 ble bare avholdt i byene (kjøpstedene og ladestedene). Tellingen er datert 31. desember 1870.
Folketellingen 1875 
Folketellinga 1875 er skanna i sin helhet, og er søkbar for hele landet. Tellingen er datert 31. desember 1875.
Folketellingen 1885 
Folketellinga 1885 ble kun avholdt i byene (kjøpstedene og ladestene. Tellingen er datert 31. desember 1885.
Folketellingen 1891 
Folketellinga 1891 er skanna i sin helhet. Tellingen er datert 1. januar 1891.
Folketellingen 1900 
Folketellinga 1900 er søkbar i sin helhet. Den er også skanna, og bildene er under publisering pr. juni 2017. Tellingen er datert 3. desember 1900.
Folketellingen 1910 
Folketellinga 1910 er søkbar i sin helhet. Tellingen er datert 1. desember 1910.
Folketellingen 1920 
Folketellingen er datert 1. desember 1920 og er i sin helhet skannet og publisert på Digitalarkivet. Den er i tillegg transkribert ved hjelp av frivillige.