foto: Tone Merete Bruvik 2017

Veiledninger til Digitaliserte kilder

Her kan du finne informasjon om digitalisert arkivmateriale. Brorparten av det digitaliserte arkivmaterialet oppbevares i Riksarkivet og i statsarkivene, men også kommunale arkiver, museer og bibliotek er representert.

Landssvikarkivet 
Landssvikarkivet digitaliseres. Du kan få tilgang til de fleste sakene, men noen saker må du søke om innsyn i.
2. verdenskrig 
2. verdenskrig er omfattet av stor interesse, og her har vi samlet digitalisert arkivmateriale som kan knyttes til temaet.
Eidsvoll 1814 
I forbindelse med grunnlovsjubileet i 2014 ble et utvalg av arkivmateriale med relevans for riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814 digitalisert. Her finner du alt på...
Emigrasjon og flytting 
Mellom 1825 og 1920 utvandret ca. 800 000 nordmenn til Nord-Amerika. Her har vi samlet digitalisert arkivmateriale som vedrører emigrasjon, samt flytting for øvrig.
Sjøfolk 
Siden 1800-tallet har Norge vært en stor sjøfartsnasjon, og mange nordmenn har hatt sitt arbeid til sjøs. Her har vi laget inngang til digitalisert arkivmateriale...
Forbryterportretter 
Har du en eller flere kriminelle blant dine forfedre? Da kan du være heldig å finne bilde av ham eller henne blant de rundt 12...
Diplomer og fragmenter 
De eldste dokumentene og dokumentbitene som oppbevares i Norge, er omkring tusen år gamle. De færreste av oss kan lese hva som står skrevet, men...
Regnskap og skatt 
Fra slutten av 1500-tallet er det bevart mye arkivmateriale som dokumenter skattlegging av befolkningen. Et utvalg av dette er digitalisert, og innganger til dette finner...
Folketellinger og manntall 
Fra midten av 1600-tallet har det vært viktig for myndighetene å holde oversikt befolkningens antall og sammensetning. Her finner du statlige folketellinger og manntall, samt...
Kirkebøker 
Arkivverket har skanna og gjort tilgjengelig de aller fleste kirkebøkene som oppbevares i statsarkivene. I tillegg er millioner av personposter fra kirkebøkene søkbare.
Eiendom og tinglysing 
Tinglysingsarkiver er etterspurte i forbindelse med kjøp og salg av eiendom og i rettslig sammenheng. Også lokalhistorikere og slektsgranskere vil ha nytte av dette arkivmaterialet.
2017-03-29
Skiftemateriale 
Skiftemateriale omfatter offentlige arveskifter, i hovedsak fra sorenskriver- og byfogdarkivene, og i nyere tid dødsfallsprotokoller fra lensmannsarkivene.