Diplom fra Stokke, dat. 25.11.1618 (RA, Riksarkivets diplomsamling, F15/L0021: Prestearkiv - Vestfold).
Diplom fra Stokke, dat. 25.11.1618 (RA, Riksarkivets diplomsamling, F15/L0021: Prestearkiv - Vestfold).

Utforsk digitalisert arkivmateriale

Her presenterer vi utvalgte kildetyper og emner som tips til hvordan du kan utforske Digitalarkivets tilbud av digitalisert arkivmateriale. Brorparten av det digitaliserte arkivmaterialet oppbevares i Riksarkivet og i statsarkivene, men også kommunale arkiver, museer og bibliotek er representert.

Fulltekstavskrifter 
Fulltekstavskrifter omfatter brev, rettsprotokoller og andre dokument som er skrevet av i sin helhet, og ikke bare i form av registre over personer eller steder.
2017-04-07
Rettergangsmateriale 
Rettsprotokollene fra by- og bygdetingene og høyere rettsinstanser, som Høyesterett og forløperne til Høyesterett, gir innblikk i hvordan menneskers liv kunne fortone seg i eldre...
Kirkebøker 
Arkivverket har skanna og gjort tilgjengelig de aller fleste kirkebøkene som oppbevares i statsarkivene. I tillegg er millioner av personposter fra kirkebøkene søkbare.
Skiftemateriale 
Skiftemateriale omfatter offentlige arveskifter, i hovedsak fra sorenskriver- og byfogdarkivene, og i nyere tid dødsfallsprotokoller fra lensmannsarkivene.
Folketellinger og manntall 
Fra midten av 1600-tallet har det vært viktig for myndighetene å holde oversikt befolkningens antall og sammensetning. Her finner du statlige folketellinger og manntall, samt...
Emigrasjon og flytting 
Mellom 1825 og 1920 utvandret ca. 800 000 nordmenn til Nord-Amerika. Her har vi samlet digitalisert arkivmateriale som vedrører emigrasjon, samt flytting for øvrig.
Folkemengdens bevegelse  
Statistisk sentralbyrå, Sosiodemografiske emner
Folkeregisteret 
Folkeregisteret er under skanning og publisering på Digitalarkivet
Sjøfolk 
Siden 1800-tallet har Norge vært en stor sjøfartsnasjon, og mange nordmenn har hatt sitt arbeid til sjøs. Her har vi laget inngang til digitalisert arkivmateriale...
Regnskap og skatt 
Fra slutten av 1500-tallet er det bevart mye arkivmateriale som dokumenter skattlegging av befolkningen. Et utvalg av dette er digitalisert, og innganger til dette finner...
Diplomer og fragmenter 
De eldste dokumentene og dokumentbitene som oppbevares i Norge, er omkring tusen år gamle. De færreste av oss kan lese hva som står skrevet, men...
Branntakster 
Branntakster er beskrivelser og verdivurderinger av bygninger, utført som grunnlag for forsikring.