Fragment av Frostatingsloven (RA, Riksarkivets diplomsamling, F26/L0001: Norrøne membranfragmenter bestand 1).
Fragment av Frostatingsloven (RA, Riksarkivets diplomsamling, F26/L0001: Norrøne membranfragmenter bestand 1).

Diplomer og fragmenter

De eldste dokumentene og dokumentbitene som oppbevares i Norge, er omkring tusen år gamle. De færreste av oss kan lese hva som står skrevet, men denne delen av vår kulturarv er uansett spennende.

Fragmenter er en betegnelse på biter av dokumenter fra middelalderen. Noen av fragmentene er omkring tusen år gamle, og i noen tilfeller har det lykkes forskerne å pusle sammen fragmenter til større deler av dokumenter. Fragmentene ble til fordi dokumentene som de en gang tilhørte, hadde utspilt sin rolle. For eksempel ble katolske liturgiske tekster irrelevante etter reformasjonen, og dokumentene med tekstene ble da skåret opp og brukt til å forsterke innbindingene av regnskapshefter o.a. Slik har fragmentene overlevd til vår tid.

Arkivverket har digitalisert de norrøne fragmentene i Riksarkivets diplomsamling.

Det er vanlig å kalle brev fra middelalderen for diplomer. Diplomene har oftest et rettslig eller økonomisk innhold. Riksarkivets diplomsamling er Norges største samling av middelalderbrev med omkring 13 000 dokumenter. De aller fleste diplomene som er eldre enn 1570, er trykt i Diplomatarium Norvegicum, og korte sammendrag (regester) finnes trykt i Regesta Norvegica. Med hensyn til skanning er det derfor prioritert diplomer som er yngre enn 1570. Se Riksarkivets diplomsamling.

Diplomer finnes også i andre arkiver. Et eksempel er Bispestolens dokumenter 1584-1612 i arkivet Oslo stiftsdireksjon.