NTB's krigsarkiv

Landssvikarkivet

Landssvikarkivet digitaliseres. Du kan få tilgang til de fleste sakene, men noen saker må du søke om innsyn i.

Hva er Landssvikarkivet?

Landssvikarkivet inneholder etterforskningsdokumentene i de aller fleste norske landssvik- og krigsforbrytersakene etter andre verdenskrig samt personmapper fra Erstatningsdirektoratet. Du kan [lese mer om Landssvikarkivet på arkivverket.no.

Digitaliseringen av Landssvikarkivet

Landssvikarkivet er under systematisk digitalisering. Domssaker prioriteres og digitaliseringen skjer etter politikammer og ikke på forespørsel. Det forekommer unntaksvis at enkeltsaker, også utenom seriene med domssaker, blir digitalisert utenom den systematiske digitaliseringen.

Hva kan du få tilgang til?

Opplysninger om straffbare forhold under landssvikoppgjøret etter andre verdenskrig er som hovedregel ikke underlagt taushetsplikt. Dette innebærer at de aller fleste sakene i Landssvikarkivet er fritt tilgjengelige, men alle saker må gjennom restriksjonsvurdering for å avdekke om det kan være andre taushetspliktige opplysninger. Landssviksakene kan deles i tre kategorier:

  1. Saker som er restriksjonsvurderte, og som ikke er underlagt taushetsplikt. Disse er merket med "Få tilgang". Disse får du en tidsbegrenset digital tilgang til, på samme måte som du ville kunne fått fysisk tilgang til dem på Arkivverkets lesesal.
  2. Saker som er restriksjonsvurderte, so minneholder taushetsbelagte opplysninger. Disse kan du søke om innsyn i.
  3. Saker som ennå ikke er restriksjonsvurderte. Disse kan du søke om innsyn i.

Hvordan får du tilgang?

De digitaliserte landssviksakene er merket med "Få tilgang" eller "Søk om innsyn". Slik går du fram:

  1. Logg inn på din brukerkonto i Digitalarkivet. Om du ikke allerede har en brukerkonto, kan du opprette en brukerkonto.
  2. Finn fram til saken du ønsker å se og klikk på "Få tilgang" eller "Søk om innsyn". Følg instruksjonene. Vær oppmerksom på at du bruke søkeinngangen for skanna arkiver. Dersom du finner fram til landssviksakene via Arkivportalen, "Finn kilde" eller personsøk, vil du ikke få valgene "Få tilgang" og "Søk om innsyn".

Tidsbegrenset tilgang og personvernhensyn

  1. Du får tilgang en sak for et tidsrom på sju døgn fra det øyeblikket du klikker på "Få tilgang".
  2. Du kan maksimalt ha tilgang til fem saker på samme tid. Dersom du fyller denne kvoten, må du vente til tilgangen har utløpt for én eller flere saker, før du kan få tilgang til en ny sak. Du kan også velge å få tilgang i sju nye døgn til en sak du allerede har tilgang til.
  3. Under "Selvvalgte tilganger" i nedtrekksmenyen i brukerkontoen din, ser du hvilke saker du har tilgang til og når tilgangene utløper.
  4. Av personvernhensyn viser Digitalarkivet bare navn på personer i Landssvikarkivet som er født for mer enn 120 år siden. Mange saker er derfor anonymiserte (markert med fem stjerner). For å finne fram til saker til disse, må du vite arkivreferansen og/eller saksnummeret, eller kontakte Arkivverket.
  5. Forskere som trenger tilgang til et større antall saker, kan henvende seg til Arkivverket i forskerinnsyn.