Fotoalbum av fanger
foto: Oslo politikammer, Kriminalavdelingen album 1 1880-1887

Forbryterportretter

Har du en eller flere kriminelle blant dine forfedre? Da kan du være heldig å finne bilde av ham eller henne blant de rundt 12 000 portrettene av arresterte og fengslede som er lagt ut søkbart på Digitalarkivet.

Lange tradisjoner

I Norge har man lange tradisjoner for å holde kontroll over befolkningen. Ikke minst gjaldt det de kriminelle som det var viktig å ha gode beskrivelser av for eksempel i tilfelle de skulle rømme fra fengsel eller straffeanstalt. Tilbake til 1770-tallet kan man derfor finne signalement på innsatte i tukthus og andre straffeanstalter. Etter at fotografiet ble oppfunnet ble dette sett på som en enda bedre metode til å gjengi virkeligheten og også de kriminelle. Myndighetene startet derfor systematisk opp med å fotografere arrestanter og forbrytere allerede tidlig på 1860-tallet. Dette var flere tiår før vanlige folk hadde råd til å la seg fotografere.

Fotografier av kriminelle fra hele landet

I Statsarkivet i Oslo oppbevares arkivet etter kriminalavdelingen ved Oslo politikammer. I dette arkivet finnes det forbryteralbum med portretter av arresterte fra perioden 1880 til 1957. Blant de arresterte og dømte som finnes i albumene er det flest menn, men også bortimot 900 kvinner. De fotograferte er fra hele landet og i alle aldersgrupper. De eldste personene er født rundt 1810 og de yngste vil være født på 1930-tallet. Det er svært god kvalitet på fotografiene slik at man virkelig kan studere både ansikt og klesdrakt. I starten er de fotografert forfra, og senere får de et speil på skulderen slik at man også får se dem i profil. En del vanekriminelle vil også være fotografert flere ganger over tid slik at man kan se utviklingen etter hvert som de eldes.

Hvem var de arresterte?

Blant de mange arresterte er det alle mulige yrkestitler. I tillegg til vanlige arbeidere og håndverkere, finnes det også teologiske kandidater, lensmannsbetjent, overrettssakfører, akrobater, omstreifere og prostituerte. Det ser ut til at den forbrytelsen det er flest arrestert for er tyverier, selv om det selvsagt også finnes langt mer alvorlige lovbrudd.

Udtransporteret af riget

Det er også bortimot 1200 utlendinger blant de fotograferte. De fleste av disse er fra Sverige, men det finnes også dansker, tyskere, finner, og folk fra mer «eksotiske» steder som Australia, Italia, Persia, Tyrkia og Russland. Mange av utlendingene ble «udtransporteret af riget» - ikke helt ulikt dagens praksis.

Julegrauten, Præsten og Jomfruen

Over 1200 av de arresterte har også et alias eller kallenavn. Dette kan være andre navn de har brukt, navn som henspeiler hvor de kommer fra som ”Stavangera”, navn som viser til yrke, kroppslige kjennetegn eller oppførsel. Her finnes både ”julegrauten”, ”bonden”, ”præsten”, ”middags-Marie”, ”satan”, ”grisen” og ”smørspandet”. Det er slett ikke alltid noen umiddelbar sammenheng mellom kallenavn og utseende eller kjønn. ”Middags-Marie” og ”jomfruen” er menn, mens ”Skjeggen” er en bergenser uten antydning til skjegg.

Forbryteralbum på Digitalarkivet

I Digitalarkivet er det publisert søkbare registre hvor du selv kan søke etter forbryterportrettene etter fornavn, etternavn, kallenavn, fødselsdata eller føde- og oppholdssted. Det er imidlertid ikke alle portrettene som inneholder mer enn fornavn og etternavn, så da må informasjonen innhentes i andre søk i Digitalarkivet eller i våre arkivmagasiner.

I tillegg til de søkbare portrettene som fritt kan lastes ned, er også albumene skannet slik at man kan bla gjennom dem og se hva som er notert om den enkelte. I albumene får man som oftest vite navn, alder, føde- og oppholdssted, stilling, hvilket lovbrudd de har gjort og hvilken straff de fikk.

Av personvernhensyn, er det en klausul på 100 år basert på fødselsår.

Her finner du forbryteralbumene på Digitalarkivet

Her finner du enkeltbilder (portrettbilder)