Blücher senkes i Drøbaksundet 9.4.1940 (RA, NTBs krigsarkiv, U/Ud/L0073b).
Blücher senkes i Drøbaksundet 9.4.1940 (RA, NTBs krigsarkiv, U/Ud/L0073b).

2. verdenskrig

2. verdenskrig er omfattet av stor interesse, og her har vi samlet digitalisert arkivmateriale som kan knyttes til temaet.

Ved hjelp av emneknaggen 2. verdenskrig finner du alt digitalisert innhold i Digitalarkivet som kan relateres til 2. verdenskrig, enten direkte eller indirekte. Mye av arkivmaterialet er digitalisert i forbindelse med de såkalte vårslippene som Riksarkivet sto bak i perioden 2010-2015.

Blant det digitaliserte arkivmaterialet fra 2. verdenskrig er det mye som ikke er fritt tilgjengelig i Digitalarkivet. Dette skyldes dels et en del opplysninger ennå er taushetsbelagte, og dels at en del opplysninger som ikke er taushetsbelagte, likevel er av en slik art at de ikke kan ligge fritt tilgjengelig på Internett. Fordi arkivmaterialet som oftest ikke er gjennomgått i detalj med hensyn til identifisering av taushetsbelagte opplysninger og andre sensitive opplysninger, er vanligvis arkivstykker med mulighet for at slike opplysninger forekommer, sperret i sin helhet.

Dersom du ønsker tilgang til arkivmateriale som ikke er fritt tilgjengelig i Digitalarkivet, må du kontakte Arkivverket, som vil vurdere om det er mulig å gi tilgang og eventuelt på hvilke vilkår. Dersom taushetsbelagte opplysninger er involvert, må det søkes innsyn.

Blant det fritt tilgjengelige arkivmaterialet kan følgende nevnes: