Det er i øyeblikket en feil med alle søk som avgrenser med årstall. Dette skyldes en feil i søkemotoren. Feilen er meldt til leverandøren 26. september.
Diplom fra Stokke, dat. 25.11.1618 (RA, Riksarkivets diplomsamling, F15/L0021: Prestearkiv - Vestfold).
Diplom fra Stokke, dat. 25.11.1618 (RA, Riksarkivets diplomsamling, F15/L0021: Prestearkiv - Vestfold).

Utforsk digitalisert arkivmateriale

Her presenterer vi utvalgte kildetyper og emner som tips til hvordan du kan utforske Digitalarkivets tilbud av digitalisert arkivmateriale. Brorparten av det digitaliserte arkivmaterialet oppbevares i Riksarkivet og i statsarkivene, men også kommunale arkiver, museer og bibliotek er representert.

Petroleumsarkiver 
Statsarkivet i Stavanger har digitalisert utvalgte deler av arkiver relatert til norsk petroleumsindustri.
Privatarkiver 
Privatarkiver kan være arkiver etter bedrifter, organisasjoner og foreninger, institusjoner eller personer, eller samlinger. Variasjonen er stor, og privatarkivene dokumenterer gjerne deler av vår historie...
Kommunale arkiver 
Stadig mer kommunalt arkivmateriale blir tilgjengelig i Digitalarkivet, etter at Arkivverket høsten 2019 åpnet for at andre arkivinstitusjoner kan publisere sine digitaliserte arkiver i Digitalarkivet.
Døde 1951-2014 
Kilden «Døde 1951-2014» er en nær komplett liste over personer bosatt i Norge som døde i perioden
2020-03-07
2. verdenskrig 
2. verdenskrig er omfattet av stor interesse, og her har vi samlet digitalisert arkivmateriale som kan knyttes til temaet.
Eidsvoll 1814 
I forbindelse med grunnlovsjubileet i 2014 ble et utvalg av arkivmateriale med relevans for riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814 digitalisert. Her finner du alt på...
Eiendom og tinglysing 
Tinglysingsarkiver er etterspurte i forbindelse med kjøp og salg av eiendom og i rettslig sammenheng. Også lokalhistorikere og slektsgranskere vil ha nytte av dette arkivmaterialet.
2017-03-29