foto: Tone Merete Bruvik 2017

Veiledninger til Digitaliserte kilder

Her kan du finne informasjon om digitalisert arkivmateriale. Brorparten av det digitaliserte arkivmaterialet oppbevares i Riksarkivet og i statsarkivene, men også kommunale arkiver, museer og bibliotek er representert.

Petroleumsarkiver 
Statsarkivet i Stavanger har digitalisert utvalgte deler av arkiver relatert til norsk petroleumsindustri.
Privatarkiver 
Privatarkiver kan være arkiver etter bedrifter, organisasjoner og foreninger, institusjoner eller personer, eller samlinger. Variasjonen er stor, og privatarkivene dokumenterer gjerne deler av vår historie...
Kommunale arkiver 
Stadig mer kommunalt arkivmateriale blir tilgjengelig i Digitalarkivet, etter at Arkivverket høsten 2019 åpnet for at andre arkivinstitusjoner kan publisere sine digitaliserte arkiver i Digitalarkivet.
Fulltekstavskrifter 
Fulltekstavskrifter omfatter brev, rettsprotokoller og andre dokument som er skrevet av i sin helhet, og ikke bare i form av registre over personer eller steder.
2017-04-07
Branntakster 
Branntakster er beskrivelser og verdivurderinger av bygninger, utført som grunnlag for forsikring.
Døde 1951-2014 
Kilden «Døde 1951-2014» er en nær komplett liste over personer bosatt i Norge som døde i perioden
2020-03-07
Folkemengdens bevegelse  
Statistisk sentralbyrå, Sosiodemografiske emner