Diplom fra Stokke, dat. 25.11.1618 (RA, Riksarkivets diplomsamling, F15/L0021: Prestearkiv - Vestfold).
Diplom fra Stokke, dat. 25.11.1618 (RA, Riksarkivets diplomsamling, F15/L0021: Prestearkiv - Vestfold).

Utforsk digitalisert arkivmateriale

Her presenterer vi utvalgte kildetyper og emner som tips til hvordan du kan utforske Digitalarkivets tilbud av digitalisert arkivmateriale. Brorparten av det digitaliserte arkivmaterialet oppbevares i Riksarkivet og i statsarkivene, men noen kommunale arkiver - som Oslo byarkiv - og enkelte andre arkivinstitusjoner er også representert.

Petroleumsarkiver 
Statsarkivet i Stavanger har digitalisert utvalgte deler av arkiver relatert til norsk petroleumsindustri.
Privatarkiver 
Privatarkiver kan være arkiver etter bedrifter, organisasjoner og foreninger, institusjoner eller personer, eller samlinger. Variasjonen er stor, og privatarkivene dokumenterer gjerne deler av vår historie som offentlige arkiver ikke dokumenterer...
Kommunale arkiver 
Mindre utvalg av kommunalt arkivmateriale fra Oslo, Bergen, Trondheim og Vestre Toten er tilgjengelig i Digitalarkivet.
Fulltekstavskrifter 
Fulltekstavskrifter omfatter brev, rettsprotokoller og andre dokument som er skrevet av i sin helhet, og ikke bare i form av registre over personer eller steder.
2017-04-07