Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av høsten 2021. Les mer
Diplom fra Stokke, dat. 25.11.1618 (RA, Riksarkivets diplomsamling, F15/L0021: Prestearkiv - Vestfold).
Diplom fra Stokke, dat. 25.11.1618 (RA, Riksarkivets diplomsamling, F15/L0021: Prestearkiv - Vestfold).

Utforsk digitalisert arkivmateriale

Her presenterer vi utvalgte kildetyper og emner som tips til hvordan du kan utforske Digitalarkivets tilbud av digitalisert arkivmateriale. Brorparten av det digitaliserte arkivmaterialet oppbevares i Riksarkivet og i statsarkivene, men også kommunale arkiver, museer og bibliotek er representert.

Petroleumsarkiver 
Statsarkivet i Stavanger har digitalisert utvalgte deler av arkiver relatert til norsk petroleumsindustri.
Privatarkiver 
Privatarkiver kan være arkiver etter bedrifter, organisasjoner og foreninger, institusjoner eller personer, eller samlinger. Variasjonen er stor, og privatarkivene dokumenterer gjerne deler av vår historie...
Kommunale arkiver 
Stadig mer kommunalt arkivmateriale blir tilgjengelig i Digitalarkivet, etter at Arkivverket høsten 2019 åpnet for at andre arkivinstitusjoner kan publisere sine digitaliserte arkiver i Digitalarkivet.
Fulltekstavskrifter 
Fulltekstavskrifter omfatter brev, rettsprotokoller og andre dokument som er skrevet av i sin helhet, og ikke bare i form av registre over personer eller steder.
2017-04-07
Døde 1951-2014 
Kilden «Døde 1951-2014» er en nær komplett liste over personer bosatt i Norge som døde i perioden
2020-03-07
Folkemengdens bevegelse  
Statistisk sentralbyrå, Sosiodemografiske emner
Folkeregisteret 
Folkeregisteret er under skanning og publisering på Digitalarkivet