Det er i øyeblikket en feil med alle søk som avgrenser med årstall. Dette skyldes en feil i søkemotoren. Feilen er meldt til leverandøren 26. september.
Brannen på Nordnes etter flyangrep 15. juni 1940. Fra privat album 1985. NTBs krigsarkiv

Branntakster

Branntakster er beskrivelser og verdivurderinger av bygninger, utført som grunnlag for forsikring.

Arkivverket har branntakser fra og med 1760-tallet, da den første offentlige brannforsikringsinnretningen - forløperen til Norges Brannkasse - ble opprettet. Det er først og fremst branntakster som er utført i forbindelse med forsikring i Norges Brannkasse med forløpere, som finnes hos Arkivverket, men Arkivverket har også arkiver med branntakster etter enkelte private brannkasser. Arkivene strekker seg i hovedsak fram til 1950-tallet.

En historisk introduksjon med nærmere beskrivelse av hva branntakster er og hva de inneholder finnes på arkivverket.no.

Arkivverket har i 2018-2020 proritert digitalisering (skanning) av branntakster. Nærmere 6 000 arkivenheter, i hovedsak protokoller, er digitalisert. Disse finnes enklest ved søk på emneknaggen Branntakster, kombinert med søk på den eller de kommunene du er interessert i.

Det er også utarbeidet søkbare registre til en del branntakstprotokoller.