Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av våren 2021. Les mer
Våpenskjold. I grønt en gull jordbærplante
Kvæfjord kommunevåpen. Utforming og originaltegning: Arvid Sveen. Datert 23.11.1985 (RA/S-1577).

Kommunale arkiver

Stadig mer kommunalt arkivmateriale blir tilgjengelig i Digitalarkivet, etter at Arkivverket høsten 2019 åpnet for at andre arkivinstitusjoner kan publisere sine digitaliserte arkiver i Digitalarkivet.

I september 2019 åpnet Digitalarkivet offisielt som en nasjonal og selvbetjent publiseringsplattform for digitaliserte arkiver. Dette innebærer at andre arkivinstitusjoner selv kan publiere sine digitaliserte arkiver i Digitalarkivet. Dette har medført en stor vekst i mengden i kommunalt arkivmaterale som er tilgjengelig i Digitalarkivet. Også tidligere har det blitt publisert kommunalt arkivmateriale i Digitalarkivet, men dette ha vært begrenset av Arkivverkets kapasitet til å forestå publiseringa på andre arkivinstitusjoners vegne.

Pr. 11. november 2019 er følgende kommunale arkivinstitusjoner representert med skanna arkivmateriale i Digitalarkivet, eller de er i ferd med publisere skanna arkivmateriale:

Pr. 11. november 2019 er følgende kommunale arkivinstitusjoner representert med søkbart arkivmateriale i Digitalarkivet: