Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av våren 2021. Les mer
Brev fra Julian J. Fitzgerald til Oscar Mathisen, dat. 26.08.1921, fra Oscar Mathisens privatarkiv (RA/PA-1912/Fa/L0001).

Privatarkiver

Privatarkiver kan være arkiver etter bedrifter, organisasjoner og foreninger, institusjoner eller personer, eller samlinger. Variasjonen er stor, og privatarkivene dokumenterer gjerne deler av vår historie som offentlige arkiver ikke dokumenterer så godt.

Emneknaggen Privatarkiver (se også Finn kilde) omfatter alt som er skanna av privatarkiver, uavhengig av hvilken arkivinstitusjon som oppbevarer arkivene. Ønsker du å snevre inn utvalget av skanna privatarkiver, kan du bruke emneknagger for de ulike kategoriene som privatarkiver inndeles i. Husk at du også kan begrense utvalget ved å kombinere med arkivinstitusjon (oppbevaringssted), fylke eller kommune.

Bedriftsarkiver. Blant bedriftene som er representert, er

Organisasjons- og foreningsarkiver, herunder arkiver etter blant annet:

Institusjonsarkiver. Her finner du blant annet deler av arkivene etter

Personarkiver kan være arkiver etter

Samlinger. Mye brukt er de genealogiske samlingene: